Verantwoord ondernemerschap

Rittal bereikt niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Samen met Eplan, Phoenix Contact, Cito Benelux en onze klanten partnerorganisaties en kennisinstellingen kiest Rittal bewust voor een duurzame toekomst door te zoeken naar de juiste balans tussen People, Planet & Profit.

In dat kader richten wij ons ook op een reductie van CO2-uitstoot. Wij brengen dan ook elk jaar de CO2-voetafdruk van onze activiteiten in kaart. Sinds mei 2015 is niveau 3 van de CO2-prestatieladder van kracht. Ieder jaar verifieert de DEKRA via een audit of wij nog steeds aan de voorwaarden van de CO2-prestatieladder voldoen om recht te houden op dit certificaat.

Wij blijven ons focussen op een terugdringing van de CO2-uitstoot. Wij geven hiermee ook gehoor aan de wensen en eisen van onze interne en externe stakeholders. Onze doelstelling voor de periode 2010-2015, een CO2-reductie van 20%, is gerealiseerd. Voor de periode 2016-2020 is ons nieuwe streven de CO2-uitstoot verder te reduceren met 10%.

Investering verdient zich terug

De CO2-prestatieladder is een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2. DEKRA voert de verifiëring en certificering hiervan uit. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De vier bedrijven ervaren de certificering als een investering die zich onmiddelijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Het geeft ook gehoor aan wensen en eisen van interne- en externe stakeholders. Naast de eigen inspanningen, zoals het wagenpark met hybride auto's en de energiezuinige panden, bieden Rittal en Phoenix Contact een scala aan energiezuinige producten en EPLAN het efficient engineering concept. De beste oplossingen, die bijdragen leveren aan een verantwoorde toekomst.

Kiezen voor een duurzame toekomst

Wij ondernemen al jaren maatschappelijk verantwoord. Niet omdat het moet, maar omdat we het zelf willen. De certificering op trede 3 volgens de CO2-prestatieladder is een logische stap en onderstreept dat streven, vastgelegd in het MVO-beleid. Uitgangspunt is ook het versterken van de samenwerking met relaties door een bijdrage te leveren aan de CO2-doelstellingen die zij gesteld hebben.