Toebehorenzakje

De levering staat vermeld in de montage-, installatie- en bedieningshandleiding van het koelaggregaat.