Kabelinvoertules

Vormen in combinatie met de bodemplaat voor invoertules een gemakkelijke en snelle afdichting als kabels via de bodem van behuizingen worden ingevoerd.