Randbeveiliging

Voor ommanteling van scherpe uitsparingen, biedt bescherming tegen verwonding resp. voorkomt beschadiging van de doorgevoerde kabels, inkortbaar.