Gebruikelijke EM-velden

Afscherming tegen gebruikelijke elektromagnetische storingsvelden

Storingsvelden kunnen niet alleen vanuit de omgeving op het apparaat inwerken, maar apparaten kunnen ook storingsvelden opwekken die hun omgeving beïnvloeden. Dit geldt net zo goed voor industriële toepassingen als voor apparaten die in een huishouden worden gebruikt.

De basisvereiste voor apparaten om elektromagnetische compatibiliteit te bereiken luidt als volgt:

Externe storingsvelden

De aanwezigheid van een gedefinieerde stoorvastheid (afscherming tegen externe storingsvelden)

Eigen storingsvelden

Voorkomen/verminderen van de stooremissie (bescherming van de omgeving tegen eigen storingsvelden)

Bronnen of doelen van elektromagnetische storingen kunnen zijn:

  • Netaansluitkabels
  • Signaalleidingen en stuurkabels
  • Elektrische of elektronische componenten die elektromagnetische velden uitstralen of hierdoor kunnen worden beïnvloed

Maar zelfs gewone metalen behuizingen bieden elektrische apparaten al uitgebreide bescherming tegen elektromagnetische storingsvelden.

De praktijk wijst uit dat een standaardkast of -behuizing van Rittal voor meer dan 95 procent van alle toepassingen voldoende afscherming biedt om elektromagnetische compatibiliteit te bereiken.

Lees hier verder voor informatie over bescherming tegen bijzonder intensieve elektromagnetische storingsvelden.