Efficiëntie-analyses

Kosten- en energiebesparend

Rittal biedt meer dan alleen maar efficiënte producten. Samen met u gaan we op zoek naar verborgen mogelijkheden en maken we deze inzetbaar. Doel: u verlaagt de kosten over de gehele waardeketen en bespaart energie. Maak daarom gebruik van onze efficiëntie- en service-check voor uw rendabiliteitsberekeningen.

Efficiëntie-check kast-koelaggregaten

Door uw Rittal-componenten regelmatig te controleren zorgt u dat bijvoorbeeld uw ventilatoren en koelaggregaten op het hoogste niveau presteren. Met daarbij een zo laag mogelijk verbruik.

Bij de efficiëntie-check maken wij voor u een persoonlijke efficiëntie-analyse. Dit doen wij aan de hand van apparaatgegevens en de bijbehorende bedrijfsparameters die door u beschikbaar zijn gesteld. Op basis hiervan bepalen wij mogelijke besparingen en terugverdientijden . Daarnaast geven wij u aanbevelingen voor maatregelen om de efficiëntie te verhogen.

Uw voordelen

  • Analyse van de geïnstalleerde aggregaten met betrekking tot de actuele prestaties
  • Weergave van energiekosten en mogelijke besparingen
  • Concreet toe te passen energiebesparing voor energie-audits volgens DIN EN 16247-1

De analyse is alleen mogelijk voor industriële toepassingen en voor kast-koelaggregaten die zijn voorzien van een compressor.

Service-check* kast-koelaggregaten

Bij de service-check registreert een technicus ter plaatse de gegevens en de toestand van uw aggregaten. Er wordt eerst een visuele controle bij de koelaggregaten uitgevoerd. Ook worden de algemene toestand en de staat van onderhoud van de aggregaten beoordeeld. Daarna wordt een gedetailleerd overzicht van de aggregaten samengesteld incl. statusbericht. Aansluitend ontvangt u een efficiëntie-berekening met de effecten van de mogelijke besparingen en de terugverdientijd. Op basis daarvan geven wij u aanbevelingen voor maatregelen om de efficiëntie en de beschikbaarheid van uw machines te verhogen.

Uw voordelen

  • Analyse van de geïnstalleerde aggregaten met betrekking tot de actuele prestaties
  • Weergave van energiekosten en mogelijke besparingen
  • In kaart brengen van maatregelen voor het reduceren van ongeplande productiestilstanden en daarmee gepaard gaande kosten
  • Concreet toe te passen energiebesparing voor energie-audits volgens DIN EN 16247-1

De analyse is alleen mogelijk voor industriële toepassingen en voor kast-koelaggregaten die zijn voorzien van een compressor.

*inclusief efficiëntie-check

IT-check met optionele CFD-analyse

Klimatisering bepaalt een aanzienlijk deel van de energiebehoefte bij zowel IT-systemen als computerruimten. Vooral hier loont het om koeltechnische installaties te optimaliseren. Met een rendabiliteitsberekening heeft u direct inzicht in uw return-on-investment. Laat uw OT- en IT-infrastructuur regelmatig door ons aan een health check onderwerpen. Dat verbetert de prestaties en zorgt dat risico op tijd worden herkend.

Doe de IT-check!

Met een IT-Quick-check hebben onze IT-specialisten direct een eerste beeld van uw IT-infrastructuur en brengen zij de moderniseringsbehoeften in kaart. Vraag onze technicus hiernaar bij zijn volgende bezoek. Wij ondersteunen u graag met een eerste inventarisatie en advies over de status van uw installatie.

Op basis van deze informatie maken wij een vervolgafspraak. Onze IT-specialisten brengen dan alle details van de omstandigheden op uw locatie in kaart. Om de efficiëntie en veiligheid van uw IT-oplossing te waarborgen, worden alle details professioneel gedocumenteerd. Zoals bijvoorbeeld de onderhoudsstatus inclusief eventuele lekkages van de koelsystemen, verouderingsrisico's en naleving van wettelijke eisen, richtlijnen en normen.

Als resultaat ontvangt u een evaluatierapport met individuele optimalisatie- en moderniseringsmogelijkheden. Dit is incl. geïdentificeerde kostenveroorzakers, mogelijke besparingen en risicominimalisering door een optionele predictieve vervanging van slijtagedelen. Voor uw budgetplanning ontvangt u ook een gedetailleerd aanbod om alle genoemde maatregelen te realiseren.

Computational Fluid Dynamics (CFD) is een numerieke berekeningsmethode. Deze methode biedt unieke analysemogelijkheden voor het ontwerpen en optimaliseren van de koeling voor computerruimten. Met CFD zijn simulaties mogelijk van stromingen en temperaturen in computerruimten. Dit versnelt het besluitvormingsproces voor een klimatiseringsoplossing.

Een CFD-analyse wordt gebruikt voor de IT-check van uw computerruimte. Met als doel de kosten te verlagen, de beschikbaarheid, capaciteit en efficiëntie voortdurend te verbeteren en het risico op stilstand tot een minimum te beperken.

Wilt u weten wat de actuele efficiëntie van uw computerruimte of kastklimatisering is? Stuur dan een vrijblijvende aanvraag naar sales@rittal.nl  of bel ons op +31 (0)316 59 16 60.

Voith Turbo

70 % lagere energiekosten

Bij de kastklimatisering van de bewerkingscentra in de productie bij Voith Turbo werden forse besparingsmogelijkheden zichtbaar als er werd overgestapt naar de moderne Blue e+ koelaggregaten van Rittal.

EVVA Sicherheitstechnologie

Rittal Service overtuigt

In het kader van haar strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen richt EVVA Sicherheitstechnologie GmbH zich op duurzaamheid. Innovatieve componenten zoals de nieuwe Blue e+ koelmodulen van Rittal helpen EVVA bij het besparen van energie.