Pvršinska zaščita- zaključni sloj

Zaključni sloj

Barvanje temeljnega premaza ali prašnega nanosa

Po natančnem čiščenju se lahko naša ohišja prebarvajo z barvami DD, eno- in dvo-komponentnimi barvami, avtomobilskimi barvami, prašnimi barvami, barvami na vodni osnovi in nitroceluloznimi barvami, ki so vse primerne za ta namen.

Kadar niste prepričani, opravite preizkus združljivosti. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca barve.

Na zahtevo so vam na voljo naslednji posebni premazi:

  • Tropski premaz
    za visoko odpornost proti koroziji v toplih in vlažnih okoljih v notranjih prostorih.
  • Kemijska barva
    Za kar največjo odpornost pred organskimi in neorganskimi snovmi, ki se lahko doseže z barvo.