Soglasja

Rittalovi proizvodi ustrezajo najvišjim mednarodno priznanim merilom o kvaliteti.

Vsi sestavni deli so podvrženi strogim testiranjem v skladu z mednarodnimi predpisi in standardi. Trajno visoka kvaliteta izdelka se doseže z obsežnim upravljanjem kvalitete. Redni nadzor proizvodnje in testiranje z strani zunanjih inštitucij zagotavljajo skladnost z veljavnimi mednarodnimi standardi.