Na novo spletno stran rittal.si

Okolju prijazna proizvodnja

Okolju prijazna proizvodnja

O Rittalovem varovanju okolja

 • AA-TL035 Rittal popis prepovedi in deklaracij

  Rittalov popis prepovedi in deklaracij AA-TL035 se nahaja na desni strani in si jih lahko prenesete v nemškem ali angleškem jeziku

 • RoHS & WEEE

  RoHS Compliance

  All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

  WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

  We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

 • REACH

  Kaj pomeni REACH?

  Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij je sinonim za novo zakonodajo o kemikalijah v EU.

  Temeljni vidiki so:

  • Jasna ureditev registracije in avtorizacije »kemikalij«. Proizvajalci/uvozniki morajo registrirati vse »snovi« (kemikalije), ki se proizvedejo ali uvozijo v obsegu ene tone ali več na leto. Registracija je mogoča samo pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA).
  • Obremenilno dokazno breme nosi proizvajalec »kemikalij«. Proizvajalci morajo »aktivno« obveščati svoje stranke o uporabi nevarnih snovi in/ali ponuditi alternative. To pomeni, da morajo dobavitelji družbo Rittal »aktivno« obveščati, ta pa mora »aktivno« obveščati svoje stranke.
  • Ni podatkov – ni trga

 • Company Statement Ozone Regulation

  Rittalovi izdelki za uravnavanje klime so skladni z Uredbo (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

  Hladilna sredstva, ki jih uporabljamo, so hladilna sredstva na osnovi fluoriranih ogljikovodikov (HFC) brez vsebnosti kloroogljikovodikov (CHC), kar pomeni, da ne vsebujejo klora in imajo ničelni dejavnik škodljivosti za ozon.

  Rittal uporablja predvsem naslednja hladilna sredstva:

  • R134a
  • R407C
  • R410A

  Ta hladilna sredstva ne spadajo v področje uporabe snovi, ki jih ureja Uredba (ES) št. 1005/2009, in tudi ne spadajo v skupino halonov. S hladilnim sredstvom so napolnjeni naslednji Rittalovi izdelki:

  • Hladilne enote v ohišjih (R134a)
  • Vrata, ohišja in stranske plošče za uravnavanje klime (R134a)
  • Sistemi ponovnega hlajenja (R134a, R407C ali R410A)

  Dodatne informacije o hladilnih sredstvih, ki jih uporablja Rittal, se lahko povzamejo iz ustreznih varnostnih listov.

 • BattG (Batteries Act)

  Informacije za stranke o vračilu industrijskih baterij

  Družba Rittal GmbH & Co. KG na trgu zelo redko kot prva ponuja industrijske baterije. Praviloma se prodane baterije lahko brezplačno vrnejo v Rittalovih dobavnih centrih ali na sedežu družbe. Zaradi velikosti družbe se lahko ureditve v posameznih primerih razlikujejo, in sicer bodisi predpisujejo vračilo in obnovo baterij s strani imenovanih družb ali pogodbene dogovore, sklenjene s strankami v ta namen.

 • ErP directive

  Direktiva o proizvodih, povezanih z energijo, je na desni strani na voljo za prenos v nemškem in angleškem jeziku.