Zmanjševanje škodljivih emisij na morju

2019-07-15. Od januarja 2020 bodo lahko ladijski izpušni plini vsebovali samo 0,5 odstotka žvepla. Posledično pomorska industrija razvija inovativne rešitve za nadaljnje zmanjševanje vpliva velikih motorjev na okolje. Sodobna merilna tehnologija čistilcev (za čiščenje izpušnih plinov) ali rešitev za naknadno obdelavo izpušnih plinov sta samo dva izmed številnih primerov zmanjševanja onesnaževanja pomorskih motorjev. Na desetem srečanju Ship & Sea Industry Day v Hamburgu je približno 100 udeležencev razpravljalo o teh in drugih vprašanjih.

Strokovnjaki iz pomorske industrije so se odzvali na povabilo in se junija 2019 že desetič srečali v Hamburgu. Obravnavali so temo “Pametne pogonske tehnologije in njihov prispevek k varstvu okolja” in razpravljali o tem, kako bodo lahko ladje v prihodnosti čez oceane plule še bolj ekonomično in na okolju prijazen način, saj naj bi se obseg svetovne trgovine v prihodnjih letih še povečeval, kar pomeni, da se bo vedno več blaga prevažalo po vodi.

Številni strokovnjaki so s svojimi predstavitvami ponazorili razvoj pomorske industrije. Hauke Schlegel, generalni direktor pomorske opreme in sistemov VDMA, je na primer v svoji predstavitvi pokazal, da se po svetu prevaža vse več blaga. Skupna količina mednarodne napovedi znaša približno 16 bilijonov ton do leta 2022. Levji delež – približno 12 bilijonov ton – se bo prevažalo po morju. To pomeni, da bo ladijski promet ostal najpomembnejši svetovni način prevoza za transport blaga na dolge razdalje. Zato bo tudi zelo pomembno nadaljevati optimizacijo učinkovitosti in zmanjševati emisije pomorskih motorjev.

Zaščita okolja in visoka tehnoogija sodelujeta z roko v roki

Po pregledu svetovnega ladjedelniškega trga je profesor Michael Thoemke s pomorskega centra na Univerzi uporabnih znanosti Flensburg Maritime Centre prikazal, da se okolje varuje samo z uporabo najsodobnejše tehnologije. Stroškovno učinkovite ladje prihodnosti morajo vključujevati izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje stroškov in sisteme za varovanje okolja ter sisteme za zagotavljanje varnosti ljudi in varnosti pri delovanju plovila ter podatkov. Za reševanje teh izzivov ladjedelništvo potrebuje visokotehnološko opremo.

Poleg tega je potrebno razbremeniti tudi uporabnike opreme – od kapitana do častnikov in tehničnega osebja. Sodobne rešitve morajo neodvisno spremljati zanesljivost sistemov in zagotavljati varnost podatkov, čeprav količina podatkov stalno narašča. To zahteva sistemsko razumevanje razvoja in delovanja ladijskih sistemov. Teme o varstvu okolja, visokotehnoloških komponentah in avtomatizaciji se morajo upoštevati tudi za ladje in bodo verjetno določale, kako se bo pomorska industrija razvijala v prihodnosti. Tu so potrebni splošni strokovnjaki, ki razumejo ladijski sistem kot celoten sistem. To bo prineslo nove naloge in nove specializirane vloge v ladjedelništvu.

Kako bo ladijski promet z nizkimi emisijami postal resničnost?

Sönke Diesener, pooblaščenec za prometno politiko pri nemški organizaciji za varstvo narave in biotske raznovrstnosti German Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU) in strokovnjak za to področje, se je lotil drugega izziva. Opozoril je na emisije onesnaževanja zraka iz mednarodnega ladijskega prometa in opozoril, da približno tri odstotke svetovnih emisij ogljikovega dioksida prihajajo z ladij. V primerjavi z drugimi prevoznimi sredstvi pa so bile ladje kljub vsemu vedno boljša rešitev, vendar morajo postati čistejše. Transport zabojnikov z vode na cesto v tem obsegu ni realna možnost

Sintetična goriva so lahko prihodnost

Ker je onesnaževanje morskega okolja večinoma posledica velikih motorjev na ladjah, je to področje, kjer je treba sprejeti ukrepe za razbremenitev. Lex Nijsen, podpredsednik prodaje štiritaktnih motornih sistemov pri MAN Energy Solutions, ki proizvaja velike motorje, je pokazal, kako lahko izgledajo rešitve za zmanjšanje emisij SOx, NOx in CO2. MAN Energy Solutions želi popolnoma nadomestiti fosilna goriva in pretvoriti sintetični vodik (H2) v tekoči plin s sistemi, kot je MAN “Power To X”. Emisije ogljikovega dioksida bi bile skoraj nične.

Potrebna ja kakovostna merilna tehnika

Ker tehnologija izkoriščanja vodika še ne obstaja, je potrebno izpušne pline obdelati z dodatno obdelavo. To je, na primer, možno s čistilnikom izpušnih plinov. Dodatni predpisi Mednarodne pomorske organizacije International Maritime Organization (IMO) zahtevajo beleženje izmerjenih vrednosti izpušnih plinov. Če je potrebno, se lahko preveri, če so vrednosti izpušnih plinov ob plovbi po območju za nadzor emisij Emission Control Area (ECA) pod veljavnimi mejami. Uporabnikom grozijo visoke kazni v primeru kršitev. Hinrich Brumm, vodja oddelka merilnih tehnologij v podjetju Sick AG, je spregovoril o tehnologijah, ki se uporabljajo za merjenje izpušnih plinov v čistilnem sistemu. Podrobno je pojasnil zahteve in postopke odobritve sistemov za neprekinjeno spremljanje emisij Continuous Emission Monitoring Systems (CEMS). Samo, ko so emisije zanesljivo zabeležene, lahko uporabniki prikažejo učinkovitost čistilcev in s tem skladnost s predpisi o emisijah.

Podatki vplivajo na varovanje okolja

Številni novi sistemi in tehnologije s senzorji ustvarijo veliko količino izmerjenih vrednosti. Na odprtem morju je potrebno te podatke najprej obdelati in stisniti, preden jih pošljejo v oddaljeni podatkovni center na nadaljnjo analizo. Zato sodobne ladijske flote potrebujejo tudi visoko zmogljive kopenske podatkovne centre.

Pomorska industrija je pomemben ciljni trg tudi za podjetje Rittal, saj vedno več strojne in programske opreme postaja del infrastrukture na ladjah. Rešitve podjetja Rittal so nameščene v številnih ladjedelnicah, ladjah, pristaniščih, obalnih ploščadih in na celinskih plovnih poteh. Naročniki so vse večje ladjedelnice in prodajalne ladij. Ponudba izdelkov obsega vse od ohišij in sistemov ohišij do napajalnih sistemov in IT infrastrukture.

V skladu s pozitivnimi povratnimi informacijami trgovskih obiskovalcev je naslednje srečanje “Ship & Sea” že načrtovano: Rittal bo spomladi leta 2020 v Hamburg ponovno povabil vodilne strokovnjake. Več informacij o tem dogodku najdete na www.rittal.de/schiffundsee.