thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel rozširuje svoju IT infraštruktúru o dátové centrá Rittal Edge

Len pred niekoľkými rokmi vyvinuli výrobcovia ocele po rozsiahlych testoch vo svojich výskumných laboratóriách nové produkty. Dnes sa to dá dosiahnuť rýchlejšie a efektívnejšie, pretože veľkú časť výpočtov preberajú výkonné počítačové systémy. Ale iba s modernými systémami IT je možné efektívne vyhodnotiť vygenerovaný objem dát a skrátiť čas uvedenia na trh, ako aj zvýšiť konkurencieschopnosť. S pomocou dátových centier Rittal Edge thyssenkrupp Steel rýchlo a flexibilne buduje IT zdroje potrebné priamo vo výrobných závodoch, aby pokročila v digitalizácii širokej škály procesov výroby ocele. Za týmto účelom boli v areáli spoločnosti nainštalované IT kontajnery Rittal, ktoré fungovali ako edge dátové centrá vrátane cloudového pripojenia.

Kontajnery dátového centra Rittal sú podstatnou súčasťou nášho integrovaného bezpečnostného konceptu a spĺňajú naše požiadavky na najvyššie bezpečnostné štandardy. Vyrábame edge dátové centrá vyvinuté v rámci tohto partnerstva priamo v našich výrobných závodoch, aby sme mohli rýchlo a ekonomicky implementovať nové kapacity IoT.
Dr Michael Kranz, CIO at Thyssenkrupp Steel
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

Inštalácia v blízkosti miesta výroby

V spoločnosti thyssenkrupp Steel je digitalizácia nevyhnutnou súčasťou podnikovej stratégie. Dáta generované digitálnymi procesmi tvoria základ pre rozhodovanie, analýzu a predpovedanie. V dôsledku toho sa množstvo údajov, ktoré sa majú spracovať, neustále zvyšuje, čo núti spoločnosti zodpovedajúcim spôsobom upraviť svoju IT infraštruktúru. S digitalizáciou potom rastie dopyt po rýchlo dostupných údajoch generovaných v blízkosti miesta pôvodu, čo si vyžaduje ďalší výpočtový výkon, krátke doby latencie pri poskytovaní údajov, ako aj nepretržitú dostupnosť údajov a zabezpečenie celého systému. Systémy edge sú zabudované v robustných oceľových kontajneroch vybavených bezpečnostnými dverami a umožňujú podrobné sledovanie mnohých dôležitých parametrov vrátane kontroly prístupu, požiarnej ochrany a spoľahlivosti. Kontajnery dátového centra používajú predkonfigurované komponenty na chladenie alebo napájanie, ktoré umožňujú rýchle nastavenie infraštruktúry bez akýchkoľvek rizík.

Spolupráca založená na partnerstve

Na začiatku projektu spoločnosť Rittal spolu so spoločnosťou thyssenkrupp Steel analyzovala ciele, ktoré majú dosiahnuť edge dátové centrá. Potom určili potrebné špecifikácie. Modulárny dizajn dátových centier Rittal Edge dáva spoločnosti thyssenkrupp Steel flexibilitu, ktorú potrebuje na rýchle prispôsobenie svojho IT prostredia budúcim požiadavkám. Zabezpečené, vysoko dostupné a štandardizované IT infraštruktúry v produkčnom prostredí sú vhodným základom pre čoraz komplexnejšiu automatizáciu produkčných IT a najmodernejších technológií dátových centier.

Prehľad

Projekt
thyssenkrupp Steel
Miesto
Duisburg, Nemecko
Pobočka
IT-infrastructure
Výzva

Digitalizácia procesov blízkych výrobe si vyžaduje bezpečnú, štandardizovanú a vysoko dostupnú IT infraštruktúru
Veľké dáta a rýchla dostupnosť s nízkou latenciou
Rastúca automatizácia výrobného IT

Riešenie

Kontajner Rittal Data Center (RDCC) s predkonfigurovanými komponentmi na chladenie alebo distribúciu energie pre rýchlu inštaláciu infraštruktúry a vysokú fyzickú bezpečnosť
Inštalácia vedľa výrobných závodov ako Edge DC