Právna doložka

Právna doložka

Uverejnené:

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stü;tzelberg
D-35745 Herborn
HRA 6126 Wetzlar
Telefón +49(0)2772 505-0
Fax +49(0)2772 505-2319
Email: info@rittal.de
Sídlo: Herborn
Okresný súd Wetzlar HRA 6126

Zodpovednosť preberá:

RITTAL Management GmbH, Schwende-Rüte (Switzerland)

Management :

Markus Asch (CEO Rittal International)
Ralph Lindackers
Uwe Scharf
Philipp Guth

Ust.-ID.-Nr.:

DE111796669

Ust.-ID.-Nr.:

DE111796669

Právne informácie:

Obsah a štruktúra webu sú chránené autorským právom. Reprodukcia akéhokoľvek obsahu alebo prvkov štruktúry, obzvlášť textov, častí textu, obrazového materiálu, grafiky a dizajnových prvkov, pokiaľ je možné ich chrániť v zmysle aktuálnych zákonov, pre akýkoľvek iný účel než pre súkromné a akékoľvek iné vlastné použitie a takisto ich šírenie a zverejňovanie vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas.

Spoločnosť Rittal obsah na tomto webe pravidelne kontroluje a aktualizuje. V medziobdobí však môže dochádzať k jeho úpravám. Neprijímame teda žiadnu záruku ani zodpovednosť za aktuálnosť a úplnosť poskytovaného obsahu.

To isté platí pre všetky externé weby, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom hypertextových odkazov zo stránok Rittal.sk. Spoločnosť Rittal nezodpovedá a nenesie zodpovednosť za obsah externých webov, na ktoré vstúpite aktiváciou takéhoto odkazu.