Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Chceme, aby ste sa pri návšteve nášho webu cítili v bezpečí. Nižšie uvádzame naše vysvetlenie, aké údaje zhromažďujeme v priebehu vašich návštev na našom webe a ako tieto údaje používame.

Osobné údaje

Používanie nášho webu všeobecne nevyžaduje, aby ste nám poskytovali akékoľvek osobné údaje. Tie si však môžeme vyžiadať, aby ste mohli našu ponuku využívať v celom rozsahu. Medzi osobné údaje patria na jednej strane priame údaje o vašej osobe, ako je vaše skutočné meno, vaša adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Na druhej strane obsahujú aj údaje, ktoré priamo nezverejňujú vašu skutočnú identitu, ale možno ich s vami spojiť, napr. obľúbené weby alebo počet užívateľov webu alebo vaša IP adresa. Osobné údaje budú z našej strany teda zhromažďované, používané a možnosť preniesť ich budeme mať len vtedy, ak to povoľuje zákon, ak je to potrebné na využívanie akejkoľvek z našich ponúk alebo pokiaľ k zberu údajov poskytnete svoj predchádzajúci súhlas.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Pokiaľ navštívite náš web, naše webové servery budú na účely zabezpečenia systému dočasne ukladať údaje o pripojení počítača (IP adresa) na vami navštívené podstránky rittal.sk, ďalej o dátume a trvaní návštevy, identifikácii typu používaného prehliadača a operačného systému a takisto o webe, z ktorého na náš web prichádzate (ďalej len "odkazujúci web"). Tieto údaje budú analyzované pre štatistické účely. Bude to vykonávané v súhrnnej forme a nebude možné spätne vysledovať jednotlivých užívateľov. Akékoľvek ďalšie osobné údaje, ako je vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nebudú zhromažďované, ak nám takéto údaje neposkytnete dobrovoľne, napríklad v súvislosti s on-line aplikáciámi, žiadosťami o informácie, prostredníctvom kontaktného formulára alebo registráciou na zasielanie newslettra alebo používaním e-shopu.

Ak si neželáte poskytovať nám konkrétne údaje v súvislosti s elektronickými službami spomínanými vyššie, môžete nás bez obáv kontaktovať, napr. na našej poštovej adrese uvedenej na stránke Právna doložka.

Používanie a zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú používané iba na splnenie vašich požiadaviek, tj. zvyčajne pre plnenie zmluvy uzatvorenej s vašou osobou, k zasielaniu odpovedí na otázky, v súvislosti s on-line aplikáciou alebo k zasielaniu newslettra, k odberu ktorého ste sa zaregistrovali. Tieto údaje budeme používať iba k prieskumom súvisiacim s produktmi a na marketingové účely, ak ste k tomu poskytli svoj predchádzajúci súhlas, alebo ak ste voči tomu nepodali námietku v rozsahu prípustnom zo zákona. Vaše osobné údaje budú prevedené tretím osobám len vtedy, ak je to potrebné na plnenie zmluvy, alebo ak ste k tomu udelili svoj výslovný predchádzajúci súhlas, prípadne takéto presuny povoľujú zákonné ustanovenia. Ak je prevod osobných údajov externému poskytovateľovi služieb nevyhnutný na účel poskytnutia služby alebo odpovede na otázku, vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zabezpečíme, aby sa dodržiavali zákonné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov. Okrem toho zaviažeme našich externých poskytovateľov služieb k dodržiavaniu platných zákonných ustanovení týkajúcich sa ochrany osobných údajov k dôvernému zaobchádzaniu s osobnými údajmi a k ich vymazaniu bez zbytočného odkladu, akonáhle už tieto údaje nebudú potrebné..

Newsletter

Ak si želáte dostávať jeden z našich newsletterov, budeme od vás potrebovať platnú e-mailovú adresu a údaje, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijímaním newslettra. Žiadne ďalšie údaje nebudú zhromažďované. Tieto údaje budú použité iba k zasielaniu newslettra a nebudú zverejňované tretím osobám. Po registrácii na zasielanie newslettra si okrem vašej e-mailovej adresy uložíme vašu IP adresu a tiež čas / dátum registrácie. Toto uloženie slúži len ako dôkaz v prípade, že vašu e-mailovú adresu zneužije tretia osoba, ktorá sa zaregistruje k zasielaniu newslettra bez vášho vedomia. Svoj predchádzajúci súhlas s ukladaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním k zasielaniu newslettra môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie môžete vykonať prostredníctvom odkazu v newsletteroch alebo zaslaním oznámenia na kontakty uvedené v newsletteri.

HubSpot

Tento web používa HubSpot, službu spoločnosti HubSpot Inc., amerického dodávateľa softvéru s pobočkou v Írsku (HubSpot Inc., 2. poschodie 30 North Wall Quay, Dublin 1, Írsko, telefón +353 1 5187500). Prostredníctvom tejto služby pokrývame určité aspekty nášho online marketingu, vrátane:

  • správy obsahu (napr. obsahu webu)
  • e-mailového marketingu (newsletterov a automaticky zasielanych e-mailov, napr. k poskytovaniu informácii o aktualizáciách)
  • oznamov na sociálnych sieťach (napr. LinkedIn)
  • iných oznamov (napr. zdroje prevádzok)
  • správy kontaktov (napr. segmentácia uživateľov a CRM)
  • poskytovania cieľových stránok a kontaktných formulárov

HubSpot využíva "webové majáky" a súbory cookie, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú nám analyzovať vaše používanie webu. Zhromaždené údaje (napr. IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, trvanie návštevy a prehliadané stránky) sú analyzované službou HubSpot naším menom za účelom generovania správ ohľadom vašej návštevy a vami prehliadaných stránok. Pokiaľ si všeobecne neželáte poskytovať údaje prostredníctvom súborov cookie, môžete ukladanie súborov cookie kedykoľvek zakázať v nastaveniach vášho prehliadača.

Nami zozbierané údaje prostredníctvom služby HubSpot budú použité výhradne na poskytovanie a optimalizáciu nášho marketingu. Vaše údaje môžu byť následne používané na kontaktovanie vašej osoby ako návštevníka nášho webu a na zistenie toho, aké služby by vás mohli zaujímať. Ak sa prihlásite k odberu našich e-mailových noviniek a stiahnete si štúdie a iné dokumenty, budeme tiež prostredníctvom služby HubSpot schopní analyzovať vaše návštevy pomocou ďalších podrobností (zvlášť mena / e-mailovej adresy) a informovať vás o vašich preferovaných témach cieleným spôsobom. Prostredníctvom služby HubSpot tiež poskytujeme našu registračnú službu. Registračná služba vám ako návštevníkovi nášho webu umožňuje zistiť viac informácií o našom podniku, sťahovať obsah a poskytovať nám vaše kontaktné údaje a ďalšie informácie o vašej osobe a vašej firme. Ak je to zo zákona požadované, môžeme vás vopred a samostatne požiadať o poskytnutie vášho predchádzajúceho súhlasu so zhromažďovaním, ukladaním a spracovaním vašich údajov.

Nami zozbierané údaje prostredníctvom služby HubSpot sú uložené na serveroch nášho dodávateľa, spoločnosti HubSpot, v USA. Stanovili sme potrebné požiadavky, aby to bolo v súlade so zákonmi EÚ o ochrane osobných údajov, najmä s nemeckým federálnym zákonom o ochrane osobných údajov. Spoločnosť HubSpot Inc. bola certifikovaná podľa podmienok právneho rámca "Štítu EÚ - USA na ochranu súkromia" a riadia sa Pečaťou ochrany súkromia TRUSTe a právnym rámcom "Štítu USA - Švajčiarsko na ochranu súkromia". Svoj súhlas so sledovaním môžete odvolať.

Ochrana osobných údajov – Google Analytics

Tento web využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics využíva súbory "cookie", čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webu analyzovať, ako tieto stránky používate. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webu budú normálne prevedené a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických. Službu Google Analytics sme však na tomto webe rozšírili o kód "anonymizeIP". Tým bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v členských krajinách Európskej únie alebo iných zmluvných krajinách v rámci Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude na server spoločnosti Google v USA prevedená úplná IP adresa a bude skrátená až tu. Spoločnosť Google bude tieto informácie využívať pod menom prevádzkovateľa tohto webu pre účely vyhodnotenia vášho používania webu, prípravy správ a aktivít na webe pre prevádzkovateľov webu a poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webu v súvislosti s aktivitami na webe a používaním internetu. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodného nastavenia v prehliadači; majte však na pamäti, že ak tak urobíte, nebudete pravdepodobne môcť plne využívať funkcie tohto webu.

Môžete tiež zabrániť zberu údajov generovaných súbormi cookies, ktoré sa týkajú vášho používania webu (vrátane vašej IP adresy) a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača. Do počítača bude umiestnený odhlasovací súbor cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri navštevovaní tohto webu. Odhlasovací súbor cookie je platný len v danom prehliadači a iba pre náš web a bude nastavený na vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookie v danom prehliadači, musíte odhlasovací súbor cookie nastaviť znova. Službu Google Analytics tiež používame na analyzovanie údajov zo súborov cookie DoubleClick a AdWords pre štatistické účely. Ak si neželáte, aby sme toto robili, môžete túto činnosť deaktivovať prostredníctvom správcu pre preferenciu reklám Ads Preferences Manager. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov sú k dispozícii na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html a na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/ .

Sociálne médiá - fan page Facebook

Aby sme mohli našu spoločnosť verejne prezentovať, prevádzkujeme takzvanú fanúšikovskú stránku na Facebooku. Na tento účel využívame technickú platformu a služby spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len "Facebook"). Radi by sme upozornili, že túto stránku fanúšikov na Facebooku a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. Týka sa to najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

Keď navštívite našu fanúšikovskú stránku na Facebooku, Facebook zaznamená okrem iného vašu IP adresu a ďalšie informácie o vás, vašom účte na Facebooku, vašich záujmoch, vašich aktivitách a správaní sa pri používaní. Okrem toho sa pristupuje k informáciám, ktoré sú uložené ako súbory cookie vo vašom koncovom zariadení alebo prehliadači. Informácie zhromaždené spoločnosťou Facebook sa používajú na to, aby nám ako prevádzkovateľovi fanúšikovskej stránky na Facebooku poskytovali štatistické informácie o tom, ako sú využívané. Facebook poskytuje ďalšie podrobnosti o tomto na nasledujúcom odkaze en-gb.facebook.com/help/pages/insights.

Ak nie ste členom siete Facebook, stále bude možné, aby spoločnosť Facebook zistila a uložila si vašu IP adresu. Podľa siete Facebook budú v Nemecku ukladané iba anonymizované IP adresy. Účel a rozsah zhromažďovania údajov, ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook a takisto vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia za účelom ochrany vášho súkromia sú uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ak ste členom siete Facebook a neželáte si, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala údaje o vašej osobe prostredníctvom tejto ponuky, musíte sa pred návštevou webu odhlásiť zo siete Facebook. Ďalšie nastavenia možno vykonať a námietky voči používaniu údajov na reklamné účely je možné podávať v nastavení facebookového profilu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Prítomnosť na iných platformách sociálnych médií (YouTube, LinkedIn, Instagram, Xing, X)

Aby sme našu spoločnosť prezentovali vonkajšiemu svetu, udržiavame prítomnosť aj na platformách sociálnych médií YouTube (prevádzkovateľ platformy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4), LinkedIn (prevádzkovateľ platformy: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko), Instagram (prevádzkovateľ platformy: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Írsko), Xing (prevádzkovateľ platformy: New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Nemecko) a X (platforma prevádzkovateľ: Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írsko). Niektoré z materských spoločností týchto prevádzkovateľov platforiem sídlia v USA. Radi by sme upozornili, že tieto ponuky a ich funkcie využívate na vlastnú zodpovednosť. Týka sa to najmä využívania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie alebo vytváranie užívateľských profilov).

Keď navštívite tieto platformy a prezeráte si náš obsah, prevádzkovateľ príslušnej platformy od vás zhromažďuje osobné údaje. Patria sem napríklad: vaša IP adresa, osobné údaje (napr. vek, pohlavie, záujmy), informácie o type a trvaní používania, informácie o vašom účte (ak ste si ho vytvorili) a informácie o vašich aktivitách a užívateľskom správaní. Okrem toho je možné získať prístup k informáciám, ktoré sú uložené ako súbory cookie vo vašom zariadení alebo vo vašom prehliadači. Preto sme uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti v zmysle článku 26 GDPR alebo zmluvu o spracovaní objednávok v zmysle článku 28 GDPR s tými prevádzkovateľmi platforiem, ktorí takéto zmluvy ponúkajú.

Informácie zhromaždené prevádzkovateľom príslušnej platformy sa používajú na to, aby nám poskytli štatistické informácie o používaní nášho obsahu, aby sme vám mohli zobrazovať obsah prispôsobený vašim záujmom a na inzerciu nášho obsahu. Okrem toho údaje, ktoré o vás zhromaždí, spracúva aj príslušný prevádzkovateľ platformy na vlastnú zodpovednosť a môžu byť prenášané do krajín mimo Európskej únie (napríklad do príslušných materských spoločností v USA).

Aké informácie dostávajú príslušní prevádzkovatelia platforiem a ako sa používajú, je všeobecne opísané prevádzkovateľmi platforiem v ich príslušných oznámeniach o ochrane osobných údajov. Nájdete tam aj informácie o tom, ako sa na platformách používajú súbory cookie a pluginy, o tom, ako kontaktovať prevádzkovateľov platformy alebo ich úradníkov pre ochranu údajov, ako aj o nastaveniach ochrany osobných údajov pre platformy a možnostiach konfigurácie (prispôsobených) reklám.

Ako prevádzkovatelia platformy používajú vaše údaje na svoje vlastné účely, do akej miery sú vaše údaje zlúčené s inými údajmi a používané na iné účely, do akej miery sú aktivity našej prítomnosti spojené s jednotlivými používateľmi, ako dlho sa tieto údaje uchovávajú a o tom, či sa údaje odovzdávajú tretím stranám, určujú samotní prevádzkovatelia platformy. Nemáme žiadny vplyv na toto spracovanie údajov, za ktoré zodpovedajú prevádzkovatelia platformy. Viac informácií o tom získate kliknutím na nasledujúce odkazy:

Z našej webovej stránky môžete tiež jednoducho pristupovať k našim sociálnym sieťam na YouTube, Facebooku, X a LinkedIn. Na tento účel sme na našej webovej stránke vložili odkazy vo forme grafiky alebo zodpovedajúcich log. Kliknutím na tieto logá budete presmerovaní na príslušnú platformu alebo našu prítomnosť tam. Tam potom prebieha vyššie popísané spracovanie údajov.

Google reCAPTCHA

Náš web používa Google reCAPTCHA ku kontrole a zabráneniu automatizovaným serverom ("robotom") v prístupe na náš web a interakciu s ním. Toto je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (ďalej len: Google). Prostredníctvom certifikátu o ochrane súkromia medzi EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Google zaručuje, že pri spracovaní dát v Spojených štátoch bude dodržiavať predpisy EÚ o ochrane údajov.

Táto služba umožňuje spoločnosti Google určiť, z ktorého webu bola vaša požiadavka odoslaná a z akej IP adresy bolo použité vstupné pole reCAPTCHA. Okrem vašej IP adresy môže Google zhromažďovať ďalšie údaje k poskytovaniu a záruke tejto služby.

Právnym základom je článok. 6 ods. 1 lit. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva v zabezpečení našich webových stránok a v prevencii nežiaduceho automatizovaného prístupu vo forme spamu a pod. Google na adrese https://policies.google.com/privacy ponúka podrobné informácie o všeobecnom zaobchádzaní s vašimi užívateľskými údajmi.

Používanie súborov cookies

Používame súbory cookies a podobné technológie (ďalej len "súbory cookies") na identifikáciu preferencií užívateľov našich webov a k optimalizácii webov. "Súbory cookies" sú malé súbory umiestnené vo vašom koncovom zariadení. Môžu byť používané na určenie toho, či už existuje komunikácia z vášho koncového zariadenia s našim webom. Týmto môžeme prepojiť obsah našich webov s vašimi potrebami cieleným spôsobom, a tak zlepšovať našu ponuku pre vás. Z našej strany budú identifikované len súbory cookies na vašom koncovom zariadení. Osobné údaje je možné prostredníctvom súborov cookies zhromažďovať vtedy, ak je to povinné z technických dôvodov, napríklad na umožnenie zabezpečeného prihlasovania.

Súbory cookies sú povinné pre správne fungovanie našich webov. Preto keď navštívite náš web, najprv sa vás opýtame, či súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies vo vašom koncovom zariadení. Počas toho vás budeme informovať o tom, ako môžete súbory cookies zakázať alebo ich neskôr znova povoliť..

Ak sa rozhodnete súbory cookies nepoužívať, nastavíme tzv. "do-not-track" súbor cookies, prostredníctvom ktorého náš webový server rozpozná, že tu nie je možné nastavovať žiadne ďalšie súbory cookies. V takom prípade, alebo ak nastavíte svoj prehliadač tak, že vo všeobecnosti neprijíma žiadne súbory cookies, následkom môže byť funkčné obmedzenia našej ponuky; napr. nebude možné poskytovať služby, ako sú “prihlásenie” alebo “filtre obsahu”.

Súbory cookies si vyžadujú aj tretie strany, ako sú vyššie uvedené sociálne siete, a tieto súbory cookies sú integrované do nášho webu ako "doplnky sociálnych sietí". K súborom cookies tretích strán nemáme žiadny prístup a nie sme schopní ovplyvniť ich použitie.

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Akékoľvek súbory cookies nastavené vo vašom koncovom zariadení môžete kedykoľvek vymazať alebo môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby všeobecne neprijímal žiadne súbory cookies; následkom môžu byť funkčné obmedzenia našej ponuky. Prečítajte si pokyny vo vašom prehliadači alebo od výrobcu vášho koncového zariadenia, kde sú uvedené podrobnosti o tom, ako vyššie uvedené činnosti vykonať.

Bezpečnosť

Prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou a zneužitím. Údaje sú napríklad ukladané v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ku ktorému sa nedá získať verejný prístup. Ak si prajete kontaktovať nás e-mailom, pamätajte na to, že dôvernosť prevedených údajov nebude zaručená. Obsah e-mailov môže byť kontrolovaný tretími stranami. Preto odporúčame, aby ste nám všetky dôverné informácie, napr. dokumenty k žiadostiam, zasielali výhradne poštou alebo prostredníctvom nášho portálu pracovných príležitostí.

Zmena vyhlásení o ochrane údajov

Z právnych a / alebo organizačných dôvodov budú občas nutné zmeny alebo úpravy nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V tomto ohľade si prosím všimnite aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ku ktorej môžete tiež automaticky pristupovať kliknutím na príslušný odkaz, ktorý sa vám zobrazí, keď požadujete súbory cookies. Zmeny sa vždy vzťahujú na osobné údaje zozbierané v budúcnosti. Ochrana údajov, ktorú sme pred zmenou zhromaždili a uložili, nie je ovplyvnená.

Vaše právo na informácie, opravy a vymazanie, ako aj právo námietky

Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k vašej identifikácii, predtým ako vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k vašej osobe.

Vašu požiadavku je možné odoslať emailom, odporúčame vám však použiť textový formulár. K tomu použite e-mailovú adresu [rittal@rittal.sk].

Okrem možnosti povoliť alebo zakázať súbory cookies nás môžete kedykoľvek informovať o zákaze používania vašich údajov v budúcnosti, odvolať skôr udelený súhlas, požiadať o vymazanie vašich údajov alebo nás informovať o ich zmene.

Pre Vašu otázku, žiadosť o odstránenie alebo opravu prosím použite e-mailovú adresu [datenschutz@rittal.de] alebo kontaktné údaje uvedené na stránke Právna doložka.