Na novú web stránku rittal.sk

Potravinársky priemysel a priemysel požívatín

Hot Dogs und Co. – čistá výroba

„Rittal – The System.“ znamená: premyslené systémové riešenia pre výrobu v potravinárskom priemysle za dodržania hygienických predpisov.

Hlavne v otvorených procesoch, kde je veľmi dôležitá odolnosť tesnenia proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom, sú optimalizované skriňové rozvádzače, svorkové skrine a ovládacie skrine na výrobných zariadeniach priam nevyhnutnosťou.

 • Plánovanie a inžinierstvo

  • Minimálne náklady pri plánovaní, konštrukcii a výrobe
  • Splnenie najprísnejších hygienických predpisov vďaka špeciálnej skrini HD
  • Značné výhody z hľadiska nákladov a času vďaka plánovaniu so sériovými riešeniami

 • Produkty

  • Strecha so sklonom 30° dopredu
  • Vnútorné závesy
  • Silikónové tesnenie bez dutého priestoru, odolné a ľahko meniteľné
  • Svorkové skrine so sklonom 3°
  • Dištančný držiak na stenu na perfektné čistenie až za skriňami
  • Káblové spoje a nivelačné nohy bez závitov, zvonka

 • Dodržiavanie noriem a smerníc

  • Smernica o strojových zariadeniach 2006/42/ES
  • Ustanovenia EÚ 852/2004
  • Európske štandardy, napr. EHEDG
  • Audit/certifikácia pre IFS, BRC