Systémové poradenstvo

Systematické poradenstvo

Rittal riešenia pre priemysel – poradenstvo v štyroch krokoch:

 • Krok 1: Skutočná analýza

  Rittal pristupuje k vytváraniu cesty pre riešenie systematicky. Na začiatku je skutočná analýza individuálne prispôsobená zákazníkovi na všetkých úrovniach:

  • Použité produkty, nástroje a softvér
  • Definované procesy a priebehy
  • Efektivita riešenia

 • Krok 2: Rozpoznanie potenciálov

  V druhom kroku ide o odkrytie potenciálov, úsporu času a finančných prostriedkov. Individuálne pozorovanie sa zameriava napríklad na priechodnosť údajov, nasadenie efektívnej techniky a optimalizáciu procesu. Na základe toho je možné pozorovať už prvé úspory.

 • Krok 3: Presadenie opatrení

  Teoreticky zhrnuté výsledky na zvýšenie efektívnosti sa u zákazníka za podpory firmy Rittal konzekventne premenia na príslušné opatrenia. Rittal disponuje inteligentnými nástrojmi, riešeniami a systémami. Všetko spolu súvisí – bez kompromisov, bez improvizácie.

 • Krok 4: Kontrola úspechu

  Za pomoci systému je možné značne zvýšiť efektivitu. Rittal k tomu ponúka kompletný balík (produkty, plánovanie a softvér, servis a podpora). Po definovanom časovom období spolu s vami preveríme úspech zavedených opatrení.

Váš potenciál na úsporu

Zistite spolu s vaším systémovým poradcom – spoločnosti Rittal – váš potenciál týkajúci sa úspory.

Ešte dnes si dohodnite termín konzultácie:
+421 (2) 3233 3911

Stiahnutie brožúry System Consulting