Ochrana povrchu 2. fáza

2. fáza: Elektroforéza – nanášanie základného laku ponorením

  • Polyesterová živica bez ťažkých kovov, chrómanu a silikónov na vodnej báze
  • RAL 7035
  • Spôsobí rovnomerné vytvorenie vrstvy povrchov, okrajov a dutých priestorov, úplné zapečatenie dutého priestoru
  • Hrúbka vrstvy cca 20 µm
  • Vypaľovanie