Potvrdenia

Zdokumentovaná kvalita

Certifikácie produktov a certifikáty sú základnými predpokladmi svetového akceptovania priemyselných produktov.

Certifikáty štandardných produktov Rittal je možné zdokumentovať rôznymi spôsobmi. Nasledujúci prehľad medzinárodných certifikátov produktov a skúšobných inštitútov zobrazuje široké spektrum certifikovanej kvality Rittal.

 • Typový štítok

  Na typových štítkoch štandardných produktov sú zobrazené dôležité informácie (ako UL, CSA, TÜV, VDE).

  Toto je dôležitým znakom pre neskoršie prebratie celého zariadenia, pretože kontrolóri kontrolujú typové štítky jednotlivých komponentov.

 • Certifikáty

  Mnohé produkty Rittal disponujú medzinárodne uznávanými certifikátmi a povoleniami.

  Tieto produkty získajú vo výrobniach typový štítok so sériovým číslom a znakom certifikácie, ako napr. UL, CSA atď. Toto je dôkazom o certifikácii. Či a akými certifikátmi produkt disponuje, je popísané na príslušných stranách príručky Rittal pre zobrazené produkty. Tieto informácie nájdete aj online v oblasti produktov.

 • Skúšobné číslo

  Často stačí aj presné uvedenie skúšobného inštitútu a skúšobného čísla, pod ktorým sú zaregistrované produkty Rittal.

  Toto skúšobné číslo je uvedené buď v príručke, alebo sa naň môžete opýtať technickej podpory.

 • Skúšobný certifikát

  Ako dôkaz o certifikáciách produktu alebo vlastnej dokumentácii o zariadení si môžete vyžiadať kópiu skúšobného certifikátu od technickej podpory.

Presné priradenie medzi produktmi a kontrolnými znakmi nájdete v našich príručkách a brožúrach.

Okrem toho si môžete tieto dokumenty vyžiadať od vášho príslušného Rittal Ansprechpartner alebo centrálneho servisného centra.

Technická podpora

Podáme vám informácie o produktoch RITTAL

Telefón: +49(0)2772/505-9052

Alebo použite náš Kontaktformular