Na novú web stránku rittal.sk

Čím sa odlišuje spolupráca s nami od ostatných?

Sme skupina, ktorá má silné väzby s jednotlivými regiónmi a zároveň sme globálnym hráčom – my tieto dve veci navzájom nevylučujeme. Spoločnosti v skupine Friedhelm Loh Group sú rodinné firmy s charakteristikou stredne veľkých firiem, a toto platí aj pre ich vzájomnú spoluprácu.

Chceme budovať náš úspech na pevných základoch, preto máme záujem mať dlhodobé vzťahy s našimi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi. Či už v Európe, Ázii alebo v Amerike – vnášame oddanosť a nadšenie do spolupráce na nových ako aj na existujúcich projektoch. Toto vytvára prostredie, ktoré ponúka rozmanité príležitosti a vyhliadky, vrátane medzikultúrnej spolupráce.

 • Globálny hráč

  Viac ako polovica z 11 500 zamestnancov v našej skupine pracuje mimo Nemecka. Vďaka globálnemu pôsobeniu našich zákazníkov a veľkej rozmanitosti zainteresovaných odvetví, sa stávajú naše aktivity čoraz viac medzinárodné.

  Toto vytvára prostredie, ktoré ponúka širokú škálu príležitostí a vyhliadok do budúcnosti, a to aj v oblasti medzikultúrnej spolupráce. Spoznáte nových ľudí, trhy a kultúry a položíte základy vašej kariéry – či už ste stážista, študent alebo profesionál.

 • Líder v inováciách

  Už viac ako 50 rokov definujeme budúcnosť. Naši zamestnanci po celom svete pracujú s veľkým odhodlaním a nadšením pre technologický pokrok. Viac o našich nových produktoch, aktuálnych projektoch a inováciách zistíte v našom časopise pre zákazníkov Be Top!

 • Top zamestnávateľ

  Sme hrdí na to, že naša skupina Friedhelm Loh Group bola už niekoľko krát vyhlásená za najlepšieho zamestnávateľa v Nemecku.

  “Inštitút najlepších zamestnávateľov” certifikuje spoločnosti po celom svete, ktoré nepretržite vytvárajú vynikajúce pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. Certifikát najlepšieho zamestnávateľa sa udeľuje len spoločnostiam, ktoré preukázali, že zastávajú pokrok v oblasti ľudských zdrojov, a neustále sa usilujú o zlepšenie pracovného prostredia a investujú do osobnostného rozvoja svojich zamestnancov.

 • Loh akadémia

  Ako špičkový zamestnávateľ, má Friedhelm Loh Group svoj vlastný špecializovaný inštitút ďalšieho vzdelávania. Loh akadémia je od roku 2002 ústredným poskytovateľom programov osobnostného rozvoja a programov pre rozvoj zručností. Každý rok ponúka pre približne 4 000 zamestnancov špecializované školenia a odborné fóra. Na základe hesla „znalosť – schopnosť – akcia“, ponúka široké portfólio seminárov pre zamestnancov, ktoré im rozšíria ich kvalifikáciu a otvoria tak možnosti kariérneho rastu.

  Veríme, že je dôležité včas identifikovať talentovaných zamestnancov, podporiť ich rozvoj a posilniť tak ich lojalitu voči spoločnosti. Od klasických seminárov a rozvojových programov, až po e-learning, celé portfólio je zložené z modulárnych komponentov, ktoré môžu byť rôzne navzájom kombinované a tak ušité individuálne každému zamestnancovi na mieru. Napríklad môžete zistiť váš potenciál, rozvinúť svoje odborné znalosti a rozšíriť si obzory v našom „Centre príležitostí“.

 • Vyváženie pracovného a súkromného života

  Máme záujem budovať dlhodobé vzťahy a chceme, aby si zamestnanci užívali nové úlohy a výzvy, ktorým budú čeliť. Rozumieme, že na to aby to fungovalo, musia byť správne podmienky. To je dôvod prečo sme strávili mnoho rokov zaistením vyváženosti medzi kariérou a súkromným životom zamestnancov.

  Pružný pracovný čas a model multipersonálneho obsadenia pracovných miest dáva slobodu a flexibilitu. To nám pomáha prepojiť potreby trhu s požiadavkami našich zákazníkov na jednej strane a osobnými potrebami našich zamestnancov na strane druhej. Napríklad v niektorých prípadoch vieme ponúknuť aj možnosť pracovať z domu.

 • Plat a sociálne výhody

  Okrem toho, že ponúkame primeranú mzdu, vytvárame aj optimálne pracovné podmienky a prostredie pre našich zamestnancov. Toto zahŕňa aj celý rad dobrovoľných sociálnych výhod.

  Pre úspech skupiny Friedhelm Loh Group je dôležitá sústredená angažovanosť pracovníkov. To je dôvod, prečo náš model odmeňovania zahŕňa aj variabilné zložky, ktoré sú naviazané na celkový úspech spoločnosti.

 • Ochrana zdravia pri práci

  My všetci strávime veľkú časť svojho života v práci. Preto má zmysel, vytvárať si také pracovné prostredie, aby nám aktívne pomáhalo udržiavať si naše zdravie.

  Súčasťou našich činností v oblasti manažmentu ochrany zdravia pri práci je vytváranie takých podmienok, aby naši zamestnanci boli zdraví. Okrem riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podporujeme aj celý rad opatrení, ktoré zabezpečujú zdravé pracovné postupy. To znamená, že pomáhame našim zamestnancom zotaviť sa po chorobe a dokonca im zlepšiť ich zdravie prostredníctvom cielených preventívnych opatrení.

 • Životné prostredie, zodpovednosť a udržateľnosť

  Friedhelm Loh Group sa už viac ako 50 rokov sústreďuje na hodnoty, ako napríklad sociálna zodpovednosť podnikov. “Sme si vedomí našej zodpovednosti k životnému prostrediu a voči spoločnosti v ktorej žijeme. Chceme sa preto podieľať na jeho formovaní a zlepšovaní!“ Tento základný princíp odzrkadľuje náš názor, že úspech so sebou prináša zodpovednosť. To je dôvodom, prečo sa angažujeme v mnohých sociálnych, vzdelávacích a kultúrnych projektoch.