Na novú web stránku rittal.sk

My o nás

Rittal. Sila a vízia!

Od založenia v roku 1961 sa firma Rittal kontinuálne rozvinula na celosvetovo najväčšieho predajcu systémov pre skriňové rozvádzače, distribúciu prúdu, klimatizáciu, infraštruktúru IT, ako aj softvér a servis.

Dnes vám „Systém Rittal“ ponúka vynikajúco zosúladenú systémovú platformu. Spája inovatívne produkty, riešenia pre inžinierstvo zamerané na budúcnosť a celosvetový servis pre rozmanité požiadavky. A to v najrozličnejších odvetviach – od stavby strojov a zariadení cez automobilový priemysel až po informačnú technológiu.

Všetko z jednej ruky, všetko v najlepšej kvalite.

To je „Systém Rittal. Rýchlejšie – lepšie – všade.“

10 000 zamestnancov sa zúčastňuje na výrobe a vývoji systému Rittal. Pre váš úspech. Potenciály účinnosti odkrývame spolu s našou sesterskou spoločnosťou Eplan, popredným výrobcom softvéru pre riešenia inžinierstva presahujúce svoju disciplínu.

Pri všetkom neustále zohľadňujeme zodpovednosť za životné prostredie a spoločnosť.