Inteligentné monitorovanie a úspora energie

Downloads Tlacový text (Download) Obrázok
Na základe toho ponúka nová séria ventilátorov s filtrom TopTherm s EC technikou dodatocne k inteligentným riadiacim a monitorovacím funkciám úspory energie nad 60 percent.

2012-07-06. Od roku 2013 približne každý tretí ventilátor nebude splnat požiadavky ekodizajnu na efektívnost energie smernice 2009/125/ES. Nové vývoje energeticky efektívnych ventilátorov s filtrami pre klimatizáciu skrinového rozvádzaca ukazujú, že použitím jednosmerných motorov EC (electronically commutated) nielen splnia budúce smernice, ale ich aj daleko presiahnu. Na základe toho ponúka séria ventilátorov s filtrom dodatocne k inteligentným riadiacim a monitorovacím funkciám úspory energie nad 60 percent.

Hustota naplnenia v skrinových rozvádzacoch stúpa a vyžaduje si výkonné klimatizacné systémy. Obzvlášt hospodárnou metódou pre odvádzanie tepelných zátaží pomocou okolitého vzduchu zo skrinového rozvádzaca je použitie ventilátorov s filtrami – kombinácie ventilátora a prachového filtra. Vývojom nového High-End variantu zo série ventilátorov s filtrom TopTherm, ktorá je teraz kompletne dostupná ako EC verzia, ponúka Rittal ešte viac možností pre vetranie skrinových rozvádzacov šetriace energiu. Vyhotovenie s inteligentnými riadiacimi a monitorovacími funkciami, ako aj diagonálnou technikou môže splnit všetky želania týkajúce sa zvýšenej bezpecnosti a energetickej efektívnosti.

Inovácia má k dispozícii dva bezkefové jednosmerné motory, ktoré v porovnaní voci bežným motorom s tieneným pólom vo ventilátoroch s filtrom vykazujú 2,5-násobný stupen úcinnosti motora. Elektronickou transformáciou (komutáciou) striedavého napätia na jednosmerné napätie je možné ovládat rýchlost ventilátora prostredníctvom riadenia napätia. EC riešenie naproti štandardnému AC ventilátoru s filtrom s motorom s tieneným pólom umožnuje úsporu energie až 63 percent. Vo výrobnej hale so stovkou ventilátorov s filtrom je tak možné za rok ušetrit až 2 000 eur.

Dalšiu potenciálnu úsporu predstavuje plynulá regulácia otácok s rozhraním integrovaným do ventilátora. Riadenie ventilátora s 0 až 10 V alebo signálom PWM (šírková impulzová modulácia) sa vykonáva bud prostredníctvom EC riadiacej jednotky od firmy Rittal, alebo prostredníctvom PLC (riadenie programovatelné z pamäti). Volitelná, na montážnu lištu namontovatelná EC riadiaca jednotka ponúka rozsah nastavenia pre požadované hodnoty teploty (5° až 55° C), externý snímac teploty na zaznávanie skutocnej teploty a LED kontrolku stavu na zobrazenie prevádzkového stavu. Poplašné relé hlási chybu ako je napr. nadmerná teplota, porucha ventilátora, prerušenie vedenia a zlomenie snímaca. Na riadiacu jednotku je možné pripojit celkovo až štyri EC ventilátory s filtrom.

Rozhranie s výstupom signálu rýchlomera umožnuje aj monitorovanie otácok a funkcie ventilátora. Pritom sa priamo ohlási porucha alebo výpadok. Prevádzkovatel môže zareagovat okamžite a nie až potom, ked teplota v skrini presiahne hodnotu, ktorá vyvolá poplach. To minimalizuje riziko výpadku komponentov v skrini a zvyšuje dostupnost zariadenia.