Faster – better – everywhere.

Everywhere.

  • Firma Rittal má celosvetovo viac ako 60 dcérskych spoločností, viac ako 250 servisných partnerov a viac ako 1 000 servisných technikov.
  • Naši experti disponujú znalosťami špecifickými pre danú krajinu a odbor.
  • Profitujte z celosvetovo jednotných štandardov a kompatibility.
  • Medzinárodné certifikáty zaručujú našim zákazníkom celosvetovú bezpečnosť.
  • Produkty a servis Rittal je dostupný na celom svete.
  • Rittal ponúka riešenia pre všetky odvetvia priemyslu, stavbu strojov a zariadení, ako aj oblasť IT.
  • Použitie vo vnútri alebo vonku: Produkty Rittal je možné použiť vo všetkých prostrediach, pri akýchkoľvek poveternostných podmienkach a geografických danostiach.
  • Produkty Rittal môžete nasadiť prakticky vo všetkých oblastiach vášho podniku, od technického vybavenia budovy cez výrobu až po výpočtové centrum.

Už 50 rokov – a v budúcnosti.

Významnou prednosťou, ktorú oceňujú naši zákazníci, je naše celosvetové zastúpenie. Už 50 rokov sme vám k dispozícii priamo na mieste s našimi radami, činmi aj produktmi.