Faster – better – everywhere.

Faster.

  • Modulárny program riešení „Systém Rittal“ sa na základe svojej systémovej kompatibility stará o rýchle plánovanie, konštrukciu, prestavbu a uvedenie do prevádzky.
  • Vývoj, inžinierstvo, produkty a servis sú vo firme Rittal navzájom vynikajúco zosúladené.
  • Komplexnou podporou inžinierstva vám zaručujeme náskok voči konkurencii.
  • Komfortné softvérové nástroje umožňujú našim zákazníkom rýchlu a bezchybnú prácu.
  • Kompletná ponuka firmy Rittal znižuje rozhrania pri plánovaní, zaobstarávaní, vývoji a servise.
  • Pri systéme Rittal System Consulting máte kontaktnú osobu pre všetky požiadavky.

Už 50 rokov – a v budúcnosti.

Byť rýchlejší nie je pre firmu Rittal žiaden prázdny sľub, ale požiadavka, ktorou sa zaoberáme vo všetkých oblastiach podniku a ktorá je spojená s priamym úžitkom zákazníka.