Bezpečnostné blokovanie

    Bezpečnostné blokovanie
    Bezpečnostné blokovanie

    Pre dvere, na ochranu pred dotykom elektrických prevádzkových prostriedkov vedúcich napätie pri zapnutom hlavnom vypínači.
Model No. Voltage For
SZ 2419.000 VX
TS
SE
SZ 2416.000 230 V VX
TS
SE
SZ 2418.000 VX
TS
SE
+
[X] Close

Required