Aretácia otočného rámu

    Aretácia otočného rámu
    Aretácia otočného rámu
    Aretácia otočného rámu

    Udržiava otočný rám v otvorenej polohe.
Model No. Design For
VX 8619.270 with 130° hinge VX
TS
SE
SR 1979.200 with 130° hinge TS
SR 1980.200 with 180° hinge VX
TS
SE
+
[X] Close

Required