Klimatizační systémy

Chlazení okolním vzduchem

Zařízení pro chlazení pomocí okolního vzduchu se hodí k obzvláště ekonomickému odvádění tepelných zátěží. Podmínka: relativně čistý okolní vzduch, teploty, které jsou nižší než požadovaná vnitřní teplota v rozváděčové skříni.

Chlazení okolním vzduchem

Ventilátory s filtrem

Kompletní ventilátor s filtrem pro montáž na svislé plochy bez použití nářadí. Odvádění tepla z rozváděče vytlačováním nebo odsáváním teplého vzduchu. Množství dodávaného vzduchu při volném proudění 20 m³/h – 900 m³/h. Stupeň krytí standardně IP 54. Lze...

Chlazení okolním vzduchem

Střešní ventilátory

Ventilátory pro odvádění tepla ze skříně přes střechu. Pasivní řešení a množství dodávaného vzduchu při volném proudění 500 m³/h – 1 069 m³/h. Jeden systém a jen jeden montážní výřez pro všechny velikosti. Optimální efektivita díky sofistikovanému...

Chlazení okolním vzduchem

Zásuvné ventilátory/tlačné ventilátory

Kompletní ventilační jednotka pro přímou vestavbu do 19" roviny. Množství dodávaného vzduchu při volném proudění 320 m³/h – 480 m³/h. Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozváděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.

Chlazení okolním vzduchem

Výměníky tepla vzduch/vzduch

Výměník tepla s dvěma oddělenými vzduchovými okruhy pro zamezení vnikání prachu do skříně. Měrný tepelný výkon 17,5 W/K – 90 W/K. Teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším okruhem je rozhodující pro odváděný ztrátový výkon.