Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Řadová klimatizace je koncipována pro instalaci v řadě skříní. Teplý vzduch se nasává na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studeného koridoru.