Systém pro hlášení a hašení požáru DET-AC III Master

DET-AC Plus je kompaktní zařízení pro hlášení a aktivní hašení požáru s nasávacím systémem pro detekci kouře, zabudované do výškového modulu.