Корпоративно ръководство

Ръководството на Rittal

Общата воля за успех е това, което ни движи напред.

С ентусиазирани служители и ръководство, фокусирано върху напредъка, ние разработваме иновативни продукти и решения за Вас. Нашата цел е да повишим Вашата конкурентоспособност, за да извървите като победители пътя на дигиталната трансформация в индустрията.

Маркус Аш
Главен изпълнителен директор на Rittal International

Роден през 1971г. в Амербух. Завършил машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ в Техническия университет Еслинген.

От 1995г. заема различни ръководни длъжности в семейната компания и лидер на световния пазар за почистваща техника Alfred Kärcher SE & Co. KG, последно заместник председател на Управителния съвет и технически директор. Акценти: B2B, разработване на модулни и мащабируеми платформи за продукти и решения, фокусирана върху клиента дистрибуция.

От февруари 2021г. е главен изпълнителен директор на Rittal International и председател на Управителния съвет.

Ulrich Engenhardt
Главен ръководител Бизнес звена


Роден в Менген през 1973г. Учи индустриален мениджмънт в университета в Еслинген и получава магистърска степен по бизнес администрация от университета в Мисури.

От 2001г. до 2023г. заема ръководни длъжности в средни по големина компании в областта на машиностроенето, автомобилната индустрия и медицинските технологии, както и в областта на консултантските услуги. Съвсем наскоро Ulrich Engenhardt беше изпълнителен вицепрезидент на бизнес звеното за професионални продукти на Alfred Kärcher SE & Co. KG.

От 2023г. отговаря за международните бизнес звена като CBO в Управителния съвет на Rittal International.

Philipp Guth
Главен технологичен директор

Роден през 1977г. в Бон. Завършва машинно инженерство в университета в Щутгарт.

През последните 10 години Guth е заемал висши ръководни длъжности в Bosch Rexroth AG и Wittenstein AG, последно като ръководител на проекта "Дигитализация" в централното подразделение на Bosch Rexroth и главен изпълнителен директор на бизнес звеното за решения за автоматизация и електрификация до 2021г.

От октомври 2022г. е управляващ директор в Rittal с отговорност за научноизследователската и развойната дейност.

Uwe Scharf

Управляващ директор продажби Германия

Роден през 1964г. във Вецлар. Учи електроинженерство във FH Gießen-Friedberg.

От 1988г. до 2001г. заема различни ръководни длъжности в областта на продуктовия мениджмънт и маркетинга в индустриалния и ИТ сектора, последно като ръководител на продуктовия мениджмънт "Системи за автоматизация" в ABB Automation Products.

От 2001 г. заема различни ръководни длъжности в стратегическия маркетинг и продуктовия мениджмънт в Rittal. От 2017г. развитие на глобалното бизнес звено Индустрия като мениджър на бизнес звено.

От 2019г. до 2023г. отговорност за бизнес звената като управляващ директор.

2023г. Ръководител на отдела за продажби на Rittal в Германия като управляващ директор.