Нашата отговорност като семейна компания

Защото всеки човек има значение

Социалната отговорност - за хората и околната среда в региона, но и за устойчиви продукти, решения и производство - има дълга традиция в Rittal и групата Friedhelm Loh. Тя се споделя активно както от собственика и неговото семейство, така и от служителите, било под формата на годишни дарения по Коледа или специални кампании за набиране на средства в полза на международни организации за помощ при кризи и бедствия.

Важен елемент от социалния ангажимент на компанията е фондацията Rittal. Фондацията с общественополезна цел е създадена през есента на 2011 г. от проф.Фридхелм Ло, собственик и председател на Управителния съвет на групата Friedhelm Loh, по случай 50 годишният юбилей на компанията. Ключов приоритет на фондацията е да насърчава и допринася за постижения в областта на социалните дейности, образованието и културата.

Като най-голям работодател в региона на Централен Хесен, компанията поема отговорност за местното население. Концентрацията върху проекти в районите, намиращи се в непосредствена близост до базите на компанията, подчертава близките ни връзки с хората в региона и стремежът ни да помагаме за формирането и подобряването на социалното развитие в нашата среда.

Опазването на околната среда е една от най-важните максими при поемането на нов курс на развитие в нашите стандартни производствени бази. В бояджийския цех на новия завод на Rittal в Хайгер например почти не се отделят отпадни води. Отпадната топлина от системата се подава също така към отоплителния кръг на производственото хале, което намалява значително консумацията на енергия.

Годишни дарения

Да дариш малко надежда на хората в нужда - това мотивира служителите на групата Friedhelm Loh да правят традиционно всяка година дарения. През 2018 г. заедно със собственика проф. Фридхелм Ло бяха събрани 200000 евро, които ще бъдат предоставени на...

Трезва мисъл, горещо сърце

Опазването на околната среда като цяло не подлежи на обсъждане, по-скоро въпросът как да бъде постигнато! Ръководителят на завода Никола Саландини и неговите 430 колеги от завода на Rittal във Валеджо сул Минчо в Северна Италия дават отговор на...

Стажантите се залавят за работа

През лятото на 2019 г. фондация Rittal официално пое патронажа за грижата за биотопа в сътрудничество с екологичната фондация на провинция Хесен Натурланд към община Лап-Дилл.

Да осигуриш повече място за движение

Протестантската детска градина Пустеблуме в Айбелсхаузен желае да използва по-рационално голямата си физкултурна зала и да предложи на децата място за лудуване и гимнастика с различни уреди вътре в самата сграда.