IT сигурност

IT е, когато функционира

Индивидуалният бизнес успех на компаниите днес зависи все повече от цифровите системи. Ако в миналото прекъсването на производството е било приемливо, днес компаниите трябва да могат да разчитат на цифров контрол на производствените си мощности по всяко време. Ето защо постоянно разполагаемата IT инфраструктура е един от най-важните фактори за ефективно производство.

Особено за индустриите, които обработват чувствителни данни, IT сигурността е основен приоритет. Подходящите мерки за IT сигурност осигуряват защита срещу физически опасности и киберзаплахи, като по този начин гарантират безпроблемни бизнес операции.

Конструктивните данни, чувствителните данни за бизнес процесите и тези, които поддържат производството, трябва, наред с останалото, да бъдат защитени от прах, огън и вода. Допълнителни физически рискове крият прекъсванията на електрозахранването или охлаждането и свързаното с тях повишаване на температурата в центъра за данни.

Киберзаплахите обхващат широк спектър и варират от отказ на услуга (DoS) до усъвършенствани постоянни заплахи (APT). Отказ от услуга означава например криптиране на производствени данни, в съчетание с искане на откуп. Усъвършенстваните постоянни заплахи пък представляват атаки срещу информационни активи, които имат за цел да получат постоянен достъп до мрежа (и други системи), за да получат данни или да извършат саботаж. Последното може да има сериозни последици. По този начин престъпниците могат да манипулират или дори да изключват от разстояние охладителни решения или UPS системи.

В състояние ли е Вашата IT инфраструктура да устои на векторите на заплаха?

Разберете сега с нашия Smart IT-Check!

Надеждна оценка с препоръки за действия за повишаване на информационната сигурност може да бъде направена само въз основа на възможно най-пълни познания за физическите условия на IT инфраструктурата.

Микроцентър за данни – гъвкав IT трезор

Микроцентровете за данни включват трезори за сигурност с различен дизайн, които служат като защитна обвивка на един или повече сървърни шкафове. Благодарение на модулния дизайн нашите решения са подходящи за труднодостъпни места. При разрастване или преместване на IT инфраструктурата се гарантира максимална гъвкавост и сигурност на инвестициите, тъй като всеки IT трезор може да се адаптира и сглобява поотделно. Микроцентърът за данни може да бъде изграден бързо и на малка площ и допълнен, според нуждите с различни компоненти на оборудването.

Малкият център за данни за оптимална защита на един или повече сървърни шкафове.

Вашите предимства с един поглед:

  • Най-високо ниво на сигурност за Вашата IT инфраструктура
  • Модулен дизайн за монтаж на труднодостъпни места
  • Възможност за обграждане на съществуващи сървърни шкафове
  • Сигурна инвестиция за бъдещето чрез възможност за разширяване, разглобяване и повторно сглобяване
  • Системно тествана безопасност и висока степен на защита - тестовете са проведени в акредитирани изпитателни институти и са потвърдени с протоколи от изпитания
  • Адаптирани прегради за оптимално насочване на въздушния поток с цел ефективно охлаждане на микроцентровете за данни

Към продукта

Солидна базова защита срещу физически заплахи за Вашите IT компоненти - оптималната концепция за защита на сървърен шкаф.

Вашите предимства с един поглед:

  • Модулен дизайн за монтаж на труднодостъпни места
  • Предното и задно 19-инчово ниво на VX IT шкафа, вече включено в обхвата на доставката
  • По-лек в сравнение с микроцентъра за данни ниво E
  • Тествана безопасност - тестовете са проведени в акредитирани институти и са потвърдени с протоколи от тестове

Към продукта

Конфигурирайте своя индивидуален трезор за сигурност и различните компоненти на оборудването, които окомплектоват IT трезора до микроцентър за данни. В резултат на това ще получите преглед на избраните от Вас опции, включително всички съответни технически данни. Въз основа на тази документация можете да получите съвет от нашите експерти по IT сигурност. 

Към конфигуратора на микроцентъра за данни

Допълнителни решения за IT сигурност от Rittal

Перфектната защита срещу физически заплахи за Вашата IT инфраструктура: от модулни системи за помещения до интелигентни системи за гасене. Независимо дали планирате нова сграда или разширяване на Вашия център за данни, ние сме на Ваша страна с нашия дългогодишен опит в областта на IT сигурността.

"Стая в стая" с повишено ниво на защита - оптимално модулно решение за защита на компонентите на IT инфраструктурата. 
Модулно помещение с повишено ниво на сигурност - най-високо сертифицираната физическа сигурност за центрове за данни и местоположения на IT системи.

Към продукта

С тестваната от VdS система за ранно известяване и гасене на пожар за мрежови и сървърни шкафове може да се контролира система от пет стоящи един до друг шкафове, и в случай на пожар да се гасят с щадящия околната среда противопожарен агент NOVEC™ 1230. 

Към продукта

IT сигурността гарантира гъвкави и индивидуални решения за управление и контрол на всички физически параметри на IT средата.

Към продукта

Чрез подходящи концепции за охлаждане на IT се гарантира, че както отделни шкафове, така и цели центрове за данни ще се охлаждат ефективно и внимателно.

Към продукта

RiZone представлява софтуер за интегриран контрол на физическа IT инфраструктура и сървъри.

Към продукта

Използвате ли вече най-оптималното решение за Вашата IT инфраструктура?

С помощта на TCO анализа (обща стойност на притежание) ние изчисляваме инвестиционните и оперативните разходи на Вашия център за данни и препоръчваме възможно най-доброто решение за климатизация, отчитайки интелигентните концепции за контрол на климата и особеностите на околната среда. Чрез CFD анализа (термофлуиден анализ) се прогнозират термичните процеси и се предприемат мерки за подобряване на енергийния баланс.

Нашето сервизно обслужване – надеждно и сигурно.

Повредите и загубата на производителност струват време и пари. Ето защо предлагаме на нашите клиенти в цял свят особено широко и индивидуално портфолио от сервизно обслужване.

Вашите предимства: Разчитате на максималната разполагаемост на съоръженията, разпознавате потенциалните икономии и да имате глобален достъп до нашите услуги.

Към сервизното портфолио

Разгледайте предизвикателствата и подробните решения на други наши клиенти.

B. Braun

Център за данни отговарящ на изискванията на Индустрия 4.0 за нула време

IT специалистите в B. Braun, водещ световен производител на медицински технологии и фармацевтични продукти, бяха изправени пред истинско предизвикателство: Новото високо модерно производство се нуждаеше от бързо разширяване на IT инфраструктурата.

Weiling

Биопродукти на висока скорост

Търговецът на едро с био продукти Weiling от Кьосфелд отбелязва огромен растеж. За логистиката търговецът на едро се нуждаеше от нова, стабилна IT инфраструктура.