Монтаж, инсталация и пускане в експлоатация

Заложете на компетентността на производителя

Обещаните от нас ползи за Вашите IT нужди

Съвременните IT системи формират основата на всеки успешен бизнес. Нарастващият обем от данни и техните сложни взаимодействия се нуждаят повече от всякога от една постоянна готовност на дигиталната инфраструктура за работа и надеждно функциониране. Доверете се на изпитаната услуга Rittal Service, която извършва пълната първоначална инсталация на вашата IT система. С компетентността на производител, Rittal IT-Service обезпечава цялостното функциониране на системата на Вашето IT решение.

 • Цялостна поддръжка от създаването на дизайна до следпродажбеното обслужване - дори извън това
 • Надеждна поддръжка за вашите IT системи чрез професионално управление на експлоатационния живот
 • Висококвалифицирани сервизни техници и инфраструктурни специалисти
 • Солидна експертиза с компетентността на производител
 • Уеб-базирани и автоматизирани процеси на обслужване
 • Постоянна наличност на оригиналните резервни части

Внедряване

Цялостната първоначална инсталация на Вашата IT система се извършва от опитни сервизни техници на базата на индивидуалния дизайн. С компетентността на производител, Rittal IT-Service обезпечава цялостното функциониране на системата на Вашето IT решение. При изпълнението на дефинираните структури и процеси, се конкретизират всички правила и зададени цели в тясна координация между Вас и Вашия главен ръководител на проекта - при това точно по начина, отговарящ на Вашите желания и изисквания.

 • Изграждане и монтаж на OT инфраструктура (Operational Technology)
 • Монтаж на водопроводи/тръбопроводи за хладилен агент, електрозахранване, разпределение на енергия, защита (непрекъсваемо токозахранване/резервно мрежово захранване)
 • Инсталиране и конфигуриране на базирания на DCIM (мениджмънт на инфраструктурата на центъра за данни) софтуер RiZone
 • Инсталиране на решения за физическа сигурност
 • Инструктиране и обучение на Вашия персонал

Пускане в експлоатация

За да сте напълно сигурни, че всичко съвпада точно с идейния проект, функциите на Вашата OT и IT инфраструктура се проверяват щателно по време на пускането в експлоатация. Така може да се уверите, че системата работи точно по начина предвиден за отделните работни режими.
Ако се нуждаете от ръководство или наръчни за експлоатация, ние с радост ще изготвим за Вас подробна документация.

 • IT тест за натоварване
 • Функционален тест, включващ свързването към системата за управление на сградата, веригата от съобщения на алармената система, превключване между резервни системи
 • Контрол чрез дистанционна система за мониторинг
 • Изготвяне на протоколите за пускане в експлоатация
 • Предаване на концепциите за оперативна и информационна сигурност
 • Предаване на проекта