Omkostnings- og ressourcebesparelser

Effektivitetsanalyser

Rittal tilbyder mere end effektive produkter. I fællesskab afdækker vi skjulte potentialer og udnytter dem. Målet: Du reducerer omkostningerne i hele din værdiskabelseskæde og sparer ressourcer. Brug derfor vores effektivitets- og servicekontrol til rentabilitetsberegninger.

Effektivitetskontrol af skabskøleenheder

Gennemfør regelmæssige kontroller af dine Rittal-komponenter, f.eks. om alle ventilatorer og køleenheder holder ydelsen helt i top og forbruget helt i bund.

Ved en effektivitetskontrol udarbejder vi en personlig effektivitetsanalyse til dig baseret på de oplysninger, du har opgivet, om dine enheder og deres driftsparametre. På baggrund af den beregner vi mulige besparelsespotentialer og afskrivningstider og påpeger anbefalede tiltag, som kan øge effektiviteten.

Dine fordele

  • Analyse af de installerede enheder med hensyn til deres aktuelle ydedygtighed
  • Præsentation af energiomkostninger og potentielle besparelser
  • Konkrete forslag til energibesparelser under energigennemgange iht. DIN EN 16247-1

Analysen er kun mulig inden for rammerne af industriapplikationer og kompressordrevne skabskøleenheder.

Servicekontrol* af skabskøleenheder

Ved en servicekontrol registrerer en tekniker på stedet din enheds data og tilstand. Der udføres en visuel kontrol af køleenheden, enhedens generelle vedligeholdelsestilstand vurderes og der udarbejdes en detaljeret oversigt over enheden inkl. en statusrapport. Du modtager derefter en effektivitetsberegning med potentielle besparelser og afskrivningsperiode. På baggrund af det udarbejder vi en række anbefalede tiltag, som kan øge effektiviteten og maskintilgængeligheden.

Dine fordele

  • Analyse af de installerede enheder med hensyn til deres aktuelle ydeevne
  • Præsentation af energiomkostninger og potentielle besparelser
  • Påvisning af forholdsregler til reduktion af ikke-planlagte produktnedbrud og de dermed forbundne omkostninger
  • Konkrete forslag til energibesparelser under energigennemgange iht. DIN EN 16247-1

Analysen er kun mulig inden for rammerne af industriapplikationer og kompressordrevne skabskøleenheder.

*Inklusive effektivitetskontrol

IT-kontrol med eventuel CFD-analyse

Klimastyringen står for en væsentlig del af energibehovet, når det gælder IT-systemer og datacentre. Det er netop her, at optimering af de køletekniske anlæg kan betale sig. En rentabilitetsberegning giver oplysninger om dit investeringsafkast. Lad os gennemføre et helbredstjek af din OT- og IT-infrastruktur med jævne mellemrum. Det forbedrer dens ydeevne og sikrer, at risici bliver identificeret på et tidligt tidspunkt.

Gennemfør en IT-kontrol!

På kort tid danner vores IT-specialister sig inden for rammerne af en hurtig IT-kontrol et indledende overblik over din IT-infrastruktur og kontrollerer behovet for modernisering. Tal med vores teknikere om en IT-kontrol, næste gang du ser dem. De vil med glæde hjælpe dig med en indledende inventaropgørelse og rådgivning om dit anlægs status.

På grundlag af denne viden aftaler vi et opfølgende møde, hvor vores IT-specialister dokumenterer alle detaljer om forholdene på stedet. Der gennemføres en professionel dokumentering af alle detaljer for at garantere din IT-løsnings effektivitet og sikkerhed – fra vedligeholdelsestilstand inkl. utætheder i køletekniske anlæg over forældelsesrisici til overholdelse af lovmæssige krav, retningslinjer og standarder.

Som resultat får du en evaluering med individuelle optimerings- og moderniseringsmuligheder inkl. identificerede omkostningsfaktorer, mulige besparelsespotentialer samt minimering af risici ved eventuel proaktiv udskiftning af sliddele. Af hensyn til din budgetplanlægning modtager du desuden et detaljeret tilbud på implementering af alle de foreslåede tiltag.

Computational Fluid Dynamics (CFD) er en numerisk beregningsmetode, som tilbyder enestående analysemuligheder for dimensionering og optimering af kølingen i datacentre. CFD giver mulighed for digitale flow- og temperatursimuleringer i datacentre og fremskynder dermed beslutningsprocessen med henblik på en klimastyringsløsning.

CFD-analysen anvendes til gennemførelse af en IT-kontrol i dit datacenter med henblik på at reducere omkostningerne, øge tilgængeligheden, kapaciteten og effektiviteten løbende samt minimere risikoen for driftsafbrydelser.

Er du interesseret i at høre mere om dit datacenters eller din skabsklimastyrings aktuelle effektivitet? Så send en uforpligtende forespørgsel til servicesales@rittal.dk eller kontakt os på +45 70255925.

Voith Turbo

70 % lavere energiomkostninger

Når det gælder klimareguleringen af styretavler til bearbejdningscentre i produktionen hos Voith Turbo var der store besparelsespotentialer ved eftermontering af moderne Blue e+ køleenheder fra Rittal.

EVVA Sicherheitstechnologie

Overbevisende Rittal Service

Som en del af deres CSR-strategi har EVVA Sicherheitstechnologie GmbH forpligtet sig til bæredygtighed. Innovative komponenter som de nye klimaenheder Blue e+ fra Rittal hjælper EVVA med at spare energi.