8. apr. 2024

Ny generation af filterventilatorer– Rittal Blue e+

Driftssikkerhed til styreskabe

Varme er sjældent en velkommen gæst i styreskabet. Derfor er det helt afgørende at bortlede uønsket varme og undgå yderligere opvarmning overalt, hvor det er muligt, for at sikre problemfri drift af de installerede komponenter. Denne opgave overlades ofte til en filterventilator – en køleløsning som hidtil ikke har fået den respekt og anerkendelse, den fortjener. Rittal tilbyder nu en ny generation af Blue e+ filterventilatorer med nødkølingsfunktion og mange andre innovative egenskaber, som sikrer intelligent klimaregulering.

Nødkølingsfunktionen i den nye Blue e+ filterventilator reagerer aktivt for at kompensere for en uventet temperaturstigning. Det beskytter komponenter mod overophedning, og undgår i værste fald de omkostninger, som er forbundet med en systemnedlukning

Filterventilatorer er en populær og omkostningseffektiv løsning på steder, hvor den omgivende luft kan bruges til at regulere temperaturen i et styreskab. De er derfor også langt det hyppigste valg til klimaregulering af styreskabe. Den nye generation, der dukker op på scenen, springer i øjnene som et intelligent hjælpeværktøj med talrige smarte funktioner og et vågent øje for potentielle farer: Med sin nødkølingsfunktion reagerer den nye Blue e+ filterventilator f.eks. aktivt for at kompensere for en uventet temperaturstigning. Det beskytter komponenter mod overophedning, og undgår i værste fald de omkostninger, som er forbundet med en systemnedlukning.

Tidsbesparelser takket være værktøjsfri håndtering

De første fordele mærkes allerede langt tidligere: Den forrige generation af filterventilatorer var allerede designet til værktøjsfri montering og vedligeholdelse, men de relevante mekaniske komponenter har nu fået et gedigent kvalitetsløft. Klikkrogene til montering af enheder samt åbningsmekanismen til filterudskiftning fungerer nu endnu mere problemfrit. Gennemprøvede funktioner såsom enkel vending af luftstrømmens retning og fleksibel placering af strømtilslutningen er blevet bevaret. En række yderligere ændringer vedrører det generelle Rittal-design, hvor gitterlamellerne nu er lodret placeret. Dette er alt sammen udført uden at påvirke kapslingsklassen.

Intelligens samlet på minimal plads

Blue e+ filterventilatorer fås i fem størrelser, der dækker otte effektklasser fra 20 m³/h til 1.160 m³/h luftkapacitet. AC/DC-modellerne opfylder alle grundlæggende krav, mens en EMC-variant er tilgængelig til applikationer, der stiller særlige krav til elektromagnetisk afskærmning af skabene. EC-teknologi giver mulighed for hastighedsregulering og ventilatorovervågning via en analog grænseflade. Dermed tilpasses temperaturreguleringen efter de faktiske forhold – en smart funktion der sparer energi og forlænger levetiden. Den nye generation følger i samme spor og byder på yderligere fordele såsom et bredt spændingsinterval (100–240 V) og en ModBus-grænseflade til overvågnings-, regulerings- og alarmfunktioner

Filterventilatorer, der integreres via Rittals IoT-grænseflade, giver information om status, kapacitetsudnyttelse, driftstimer og energiforbrug.

Fuld kontrol med IoT-grænseflade

Filterventilatorer, der integreres via Rittals IoT-grænseflade, giver information om status, kapacitetsudnyttelse, driftstimer og energiforbrug. Hvis flere styreskabe står ved siden af hinanden, er det derfor muligt at lokalisere den nøjagtige kilde til kritiske varmeansamlinger og bestemme den tilhørende filterventilator. Operatøren informeres, og filterventilatorens nødkølingsfunktion aktiveres, så snart temperaturen overstiger alarmgrænseværdien. En forøgelse af ventilatorhastigheden og dermed luftkapaciteten forsinker en mulig overophedning. Filterventilatoren vender tilbage til normal driftstilstand, så snart temperaturen falder tilbage under grænseværdien. Filterventilatoren vender tilbage til normal driftstilstand, så snart temperaturen falder tilbage under grænseværdien. Ud over driftssikkerhed giver den nye generation også længere levetid: Den automatiske filterrensningsfunktion blæser støvpartikler ud af filtret flere gange om dagen. Operatøren kan endvidere definere en virtuel driftsperiode som grundlag for visning af, hvor lang tid der er tilbage, før filtret skal skiftes næste gang – ligesom med en benzinmåler i en bil. Det forenkler planlægningen af behovsbaseret vedligeholdelse, hvilket sparer yderligere tid og omkostninger.

Når det gælder filterventilatorens hovedopgave, nemlig maksimal tilbageholdelse af partikler, samtidig med at så meget luft som muligt kan passere, sætter Rittal nye standarder med sine seriefremstillede foldefiltre. Takket være plisseringen bliver overfladearealet seks gange større, luftkapaciteten øges med 40 procent, og vedligeholdelsesintervallerne kan fordobles eller tredobles afhængigt af anvendelsen. Samlet set løfter funktionerne i den nye generation af Blue e+ filterventilatorer denne traditionelle form for klimaregulering i styreskabe til et nyt niveau.