Electrify your System

GET READY FOR THE ALL ELECTRIC SOCIETY

Gør dine systemer fremtidssikrede – via standardiseringer i energisektoren

Get ready for the All Electric Society

Udfordringer ved energiomstillingen

Klimabeskyttelse og energiomstilling udgør enorme udfordringer for virksomhederne. Hvad enten det drejer sig om energisektoren eller industrien, kræver klimaneutralitet miljøvenlige teknologier og løsninger, der kan opfylde de komplekse krav og sikre international konkurrencedygtighed.

Tiden er kommet til The All Electric Society

For at bremse klimaforandringerne skal vi reducere CO2-udledningerne til et minimum. Løsningen hedder The All Electric Society – et samfund der henter sin elektricitet fra vedvarende kilder og dækker sit voksende energibehov på en CO2-neutral måde.

For at virkeliggøre denne vision skal

  • fossile brændstoffer udfases så hurtigt som muligt, og der skal opbygges
  • en sikker og højtydende infrastruktur, der gør elektricitet tilgængelig
  • på en økonomisk og rentabel måde.
  • Samtidig skal en effektiv udnyttelse af energien fremmes.

Den traditionelle "ensrettede" energiforsyning erstattes af et decentraliseret system, hvor mindre anlæg producerer og forbruger energi direkte eller leverer den videre til nettet.

Konsekvenserne: Hele anlæggets kompleksitet øges, og infrastrukturen skal tilpasses, udbygges og videreudvikles.

Men udbygningen ser ud til at være gået i stå. I stedet for at falde nåede emissionerne nye rekordhøjder i 2022. Som førende industrination er vi nødt til at drive udviklingen fremad.

Nøglen til succes ligger i digitalisering og den dermed forbundne sammenkobling af samtlige områder. Kun hvis alle involverede parter gør en fælles indsats, kan vi nå frem til et bæredygtigt samfund. Grib chancen – electrify your system!

Fremtidens energisystemer bliver digitale, pålidelige og bæredygtige.

Rittal og dets søsterselskaber Eplan og German Edge Cloud tilbyder dig passende løsninger langs hele værdiskabelseskæden, fra engineering til konstruktion og drift. Du bør satse på en konsekvent digitalisering, standardisering og automatisering af dine processer – af hensyn til din virksomheds effektivitet og fremtidssikring.

Få mere at vide

Udfordringer betyder muligheder

Rittal understøtter energibranchen med en skræddersyet portefølje, inklusive modulopbyggede, standardiserede løsninger til sektorspecifikke udfordringer.

Få mere at vide om markedssegmenterne og effektiv anvendelse af elektricitet:

Energiproduktion

En betydelig kraftanstrengelse ved udvidelse og ombygning

Omstillingen fra fossile brændstoffer fører til en hastig udbygning af decentrale produktionsanlæg. En problemfri drift er systemrelevant, fordi en permanent strømforsyning skal sikres.

Energioverførsel

Netværksinfrastruktur – stærk, intelligent, fremtidssikret

Den voksende andel af vedvarende energiformer vil udgøre en enorm belastning på elnettet og øge systemets kompleksitet betydeligt. Energiinfrastrukturen skal derfor blive mere gennemsigtig, mere fleksibel og mere intelligent.

Energilagring

Byggesten til fremtidens energisystem

"Grøn" elektricitet ledes ikke permanent og jævnt fordelt ind i nettet. For en vellykket energiomstilling kræves der derfor energilagringsenheder til opretholdelse af balancen i forsyningsnettet.

Energiforbrug

Ladeinfrastruktur, energieffektivitet, sektorkobling

Energiomstillingen slutter ikke med fordeling og oplagring af elektricitet. Det handler om effektiv energistyring for at reducere strømforbruget samt øge e-mobilitet og sektorkobling.

Electrify your System – Rittal tilbyder dig afgørende fordele

Grundlæggende løsninger til de forskellige opgaver i energisektoren tilbydes som modulsystemer. I de forkonfigurerede løsninger er "efficient engineering" inkluderet, fordi du modtager en passende Eplan-projektering og en fuldstændig dokumentation med det samme. På forespørgsel konfigurerer Rittal styretavlerne med skinnesystemer efter dine specifikationer og monterer efter behov også de effektafbrydere (ACB'er), som du har fremskaffet, i formontagecentret.

Du kan spare værdifuld tid og koncentrere dig om din kernekompetence.

Et skalerbart modulsystem giver dig mulighed for fleksibel konfiguration af din løsning. Optimal fleksibilitet takket være producentuafhængig bestykning med Ri4Power-systemet, som kan modtage effektafbrydere fra alle kendte producenter. Ændrer dine krav sig? Det er ikke noget problem - systemet kan til enhver tid udvides.

Du kan stole på Rittals produkter og deres dokumenterede kvalitet og pålidelighed. Den gennemtestede systemteknologi giver dig maksimal person- og driftssikkerhed. Skab den nødvendige forsyningssikkerhed på vejen til The All Electric Society.

Overholdelse af internationale standarder og forskrifter giver dig mulighed for at anvende Rittals løsninger overalt i verden. Med produktions- og servicelokaliteter på hele kloden understøtter Rittal dig direkte på stedet – hvilket indebærer endnu mere sikkerhed for dine internationale aktiviteter.

Success Stories.

H2 Core Systems

Fremad brint!

Grøn brint skal drive energiomstillingen. Men hvordan kan man udnytte denne miljøvenlige energikilde optimalt i industrien? Det er der forskellige svar på. Et af dem kommer fra virksomheden H2 Core Systems. Deres modulopbyggede teknologiløsning, som er...

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Opladet på 60 minutter

Ladeinfrastrukturen regnes som en af de største forhindringer på vejen mod elektromobilitet. Også bustrafikken i indre by har brug for højtydende ladestandere, hvis der skal satses på e-mobilitet. Hvordan det kan se ud, viser Kölner Verkehrs-Betriebe...

TESVOLT

Varmt vand på bjerget

Den elektriske energi til Alpenvereinshütte i sektionen Coburg genereres og oplagres CO₂-neutralt ved hjælp af et solcelleanlæg og et planteoliedrevet kraftvarmeanlæg. Hyttens gæster kan glæde sig over varme brusebade, et tørrerum og endda internet....

Use Case: Vindmølleoperatør

Væbnet til stiv kuling

Uanset om det er i Canadas skove, fjerntliggende landsbyer i Australien eller i Nordsøen: Vindenergianlæg skal tilbyde pålidelig levering af strøm i mere end tyve år. Derfor skal den indvendige elektronik beskyttes mod kulde, overophedning og støv og...

H&W Control GmbH

Fremad ved vandkraft

Til et anlæg på det højeste bjerg i Panama, Volcán Barú, satsede H&W Control på styretavler fra Rittal. Fem felter – tre til energistyring med et RiLine 1600 A skinnesystem og to felter til styring af anlægget – blev leveret til Panama.