Indkapsling

Special applications/Ex enclosures/EMC/Interior installation for areas at risk of earthquakes

Specialopgaver omfatter skabs- og kabinetløsninger i forskellige materialer til brug i jordskælvsområder og i områder med høj eksplosionsfare samt kabinetter med EMC-sikret opbygning.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Ex-skabe

Tomme kabinetter i rustfrit stål og plast med optimale udstyrsmuligheder til den kemiske eller petrokemiske industri og til offshore-anlæg.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

EMC

I forbindelse med EMC-sikret opbygning af kontaktskabe tilbyder Rittal god afskærmning mod højfrekvente, elektromagnetiske felter med de store EMC-afskærmede skabe VX25.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Indvendig udbygning til områder med jordskælvsfare

Tilbehør til skabssystemer til anvendelse i jordskælvszonerne 1, 2, 3 og/eller 4 i henhold til Telcordia GR 63-CORE.