Kabellåsning PSM til alle moduler med EN 60 320 C13-stikudformning

Til beskyttelse af alle tilslutningskabler til forbrugsenheder mod utilsigtet udtrækning.