IT-køling

Væskekølingsindsatser

LCP CW: Ekstremt høje varmebelastninger transporteres via luft-/vandvarmevekslere ud af IT-rack. LCP DX: Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP-rack DX, LCP-rack DX/FC

Rackbaseret køling af 1 til 2 IT-rack. Trinløs justering af kølekapacitet ved hjælp af kompressor i LCP Rack DX (fordamper). For at betjene apparatet, er der behov for en ekstern kondensator. 

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Køling via højtydende kompaktregister. LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside og blæser den nedkølede luft tilbage i siden på den forreste del af serverskabet

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Rækkeklimastyring til opstilling inden for en skabsrække. Den varme luft suges ind på apparaternes bagside og udblæses nedkølet forfra i koldgangen.