Gangafdækning

Dør- og loftselementer adskiller varm og kold luft i datacentret. Det forøger klimateknikkens effektivitet. Der kan anvendes varm- eller koldgangsafdækning.