Rørsæt til DET-AC III/EFD III

Rørsæt til brandalarm- og slukningsanlæg DET-AC III Master og anlæg til tidlig branddetektering EFD III.