Ylläpito

Asennuksesi arvon säilyminen

Tehon jatkuvan valvonnan ansiosta seisokki tai häiriö voidaan ajoissa tunnistaa IT-järjestelmillä ja estää tapahtumasta.

Maksimoi prosessimenettelysi koko käyttöiän ajan

Maksimoi prosessitoiminnot koko käyttöiän ajan. Tuotantolinjojen ongelmaton toiminta riippuu suuresti lämpökuormasta, jolle yksittäiset elektroniset komponentit ovat alttiina. Noin 10 K:n (Kelvinin) lämpötilan nousu puolittaa näiden komponenttien käyttöiän ja kaksinkertaistaa niiden vikatiheyden.

Tarjoamme:

  • Laitteidesi yleisen tilan katsastus ja arviointi
  • Järjestelmäkriittisten laitteiden perusteellinen puhdistus
  • Järjestelmälaitteistoparametrien mittaus ja dokumentointi
  • Koko järjestelmän tarkastus

Hyödyt sinulle:

  • 24/7-käytettävyyttä IT-infrastruktuurillesi 365 päivää vuodessa
  • Laitetilasi säilyttää arvonsa pidempään
  • Lakisääteisten DIN 31051:n määräysten mukainen
  • Jopa 30 %  tehokkuuden lisäyksen ansiosta vähemmän kustannuksia

Tarjouksemme: Järjestelmän ja siihen asennettujen tuotteiden ja ratkaisujen silmämääräinen tarkastus DIN 31051:n mukaan

Hyödyt sinulle: Nopea, luotettava yleiskuva IT-tietokonekeskuksesi tämänhetkisestä tilasta

Tiiviystesti lain määräysten täyttämiseksi

F-kaasuasetus nro 517/2014 edellyttää, että jäähdytysjärjestelmien käyttäjät, ovat tietystä kylmäainemäärästä alkaen velvollisia suorittamaan säännöllisiä tiiviystestejä. Tämä tiiviystestit on suoritettava sertifioidun asentajan/teknikon toimesta.

Sertifioituna palveluntarjoajana Rittal täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset suorittaakseen nämä pakolliset testit  huoltojen yhteydessä tai osana huoltosopimustasi.

Tärkeää tietoa käyttäjille: 1. tammikuuta 2020 alkaen määräykset kieltävät tiettyjen kylmäaineiden lisäämisen huollon aikana. Ota siis jo nyt selvää vaihtoehdoista tällaisten tapausten välttämmiseksi: sähköpostitse osoitteesta service@rittal.fii tai puhelinnumerosta 09 413 44 00 (vaihde).