Ennakoiva huolto

Huollon inside-juttu: ennakoiva huolto

Tuotantoa nopeasti, häiriöttä ja automaattisesti: nämä aspektit ovat välttämättömiä moderneille tehtaille. Ennakoiva huolto, joka hyödyntää teollista esineiden Internetiä (IIoT) kunnossapitotarpeiden arvioimiseen edeltä käsin, mahdollistaa juuri tämän. Yritykset voivat siten optimoida tuotantonsa käytettävyyden, nostaa toimituskykyään ja täydellistää tuotteitaan.

Jos yrityksen tuotantolaitokset toimivat aiotulla tavalla, suunnitellut kappaleluvut voidaan valmistaa, suoritukset saada aikaan ja toimitusaikoja luotettavasti noudattaa. Täydellisesti huolletut koneet varmistavat, että kaikki yksittäiset osat ja komponentit ovat parhaassa mahdollisessa tilassa eikä tuotannon kulussa esiinny odottamattomia seisokkeja. Energian ja autoalan kaltaisilla aloilla, joissa laitteiston käytettävyys on ratkaisevaa, tämä on tärkeä edellytys parhaalle mahdolliselle kannattavuudelle. Mutta milloin on oikea hetki huoltaa tuotantolaitos? Tähän kysymykseen saattoi aikaisemmin vastata vain kokemusarvojen, arviointien ja kiinteiden huoltovälien perusteella. Nykyään optimaalinen ajastus on tarkasti ja tarpeiden mukaisesti määritettävissä digitaalisin keinoin. Ennakoiva huolto tarkoittaa koneiden kunnossapitoa ennen vikojen ilmaantumista teollisuus 4.0 -tuotantoympäristössä- Näin häiriöt voidaan ennustaa ennen kuin niitä todellisuudessa syntyy. Uusi huoltomalli, joka perustuu nykyaikaiseen anturitekniikkaan ja tarkkoihin tietoanalyyseihin, estää suunnittelemattomat tuotantolaitosten käyttökatkot ja kalliit korjaukset – ja säästää siten selvää rahaa.

Kauas katsovaa IT:tä

Tiedetään eikä oleteta: tämä lupaus tekee ennakoivasta huollosta tuotantolaitostesi kaukonäköisen vartijan. Digitaalisten välineiden avulla huoltotarpeesta voi nyt tehdä ensimmäisen kerran varhaisia ennakkoarvioita. Prognoosit siitä, milloin rakenneosa täytyy vaihtaa, toimivat johdatuksena ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin jo ennen kuin kyseinen komponentti pettää. Vielä yhden askeleen edellä on ns. preskriptiivinen huolto: tässä järjestelmä ilmoittaa ennustettuun ongelmaan saman tien sopivan ratkaisun. Jos esimerkiksi tunnistetaan vastaisuudessa ilmenevä konehäiriö, preskriptiivisen huollon järjestelmä ilmoittaa itsenäisesti oikeat toimenpiteet ongelman korjaamiseen – avuliasta tukea huoltoteknikolle. Sellainen ennalta näkevä kunnossapito edellyttää, että koneiden ja ympäristön tietoja, kuten lämpötilaa tai ilmankosteutta, seurataan ja arvioidaan yksityiskohtaisesti analysoimalla. Teollisuus 4.0 -tuotantoympäristössä tämä voidaan toteuttaa ongelmattomasti. Ennakoiva huolto käyttää siihen älykkäiden laitteiden antureilla jatkuvasti kerättyjä seurantatietoja. Nämä mittausarvot välitetään tietoverkkojen kautta esineiden Internetin alustalle ja niitä verrataan todellista kohdetta virtuaalisesti jäljittelevän digitaalisen kaksosen tietoihin. Vertauksen tuloksista johdetaan vastaavat huoltotiedot.

Tällöin on voimassa: Mitä enemmän tietoja seurataan, sitä yksinkertaisemmin koneen käyttäytymistä voidaan arvioida ”big data” -analyyseilla ja sitä tarkempia ennustuksista tulee. Tietojen välittämisen tietoverkkoperustana toimii enimmäkseen IIoT eli esineiden Internet teollisessa ympäristössä. Jos lisäksi käyttöön tulee tehokas Edge Data Center -tietokeskus, vain oleelliset tiedot suodatetaan jatkoanalysoitaviksi ja siirretään sitä varten pilvialustalle. Tämä vähentää tietomäärää ja näin myös analyysiin tarvittavaa aikaa. Näin voidaan minimoida häiriöt ja seisokit – vieläpä paljon paremmin kuin reaktiivisella huollolla, joka toimii vasta kun häiriöt ovat jo ilmenneet. ;Myös verrattuna etukäteen määritellyin välein suoritettuihin kunnossapitotöihin ennakoiva huolto on selvästi etulyöntiasemassa. Hyöty on käden ulottuvilla. Tuotanto jatkuu, varaosien hallinta paranee ja tarpeettomista kustannuksista päästään – nämä edut kannattavat.

Älykästä alusta saakka

Rittal ajaa ennakoivan huollon konseptien kehitystä aktiivisesti eteenpäin. Älykkäistä kytkentäkaappien valvonta-antureista älykkäiden jäähdytysratkaisujen kautta älykkään huollon konsepteihin ja pilvilaskentatehoon käytössä ovat kaikki etukäteiskunnossapitoa varten vaadittavat tuotteet ja palvelut. Rittalin älykäs huolto yhdistää teolliseen esineiden Internetiin soveltuvat tuotteet ja anturitekniikan ja mahdollistaa älykkään kunnossapidon uuden Blue e+ -sukupolven laitteilla. Etädiagnoosilla yritykset voivat hyödyntää hyvissä ajoin Rittalin valmistajaosaamista ja nostaa siten koneidensa käytettävyyttä.

Ilmailuteollisuus

Rittalin luotettavalla avulla lennät korkealla

Digitalisaatio synnyttää tässäkin uusia liiketoimintamalleja, jotka ulottuvat koko ilmailuteollisuuden poikki.

Airbus

Lentosimulaatiot turvallisuustesteinä

Ennen kuin A230 lähtee Airbus Werkin lentokentältä Hampurin Finkenwerderistä ensimmäistä kertaa, tarvitaan lentokoneen toimintojen kattavat testit ja simulaatiot. Suorituskykyiset simulaatiotietokoneet, jotka on asennettu yhdessä laitteistojen kanssa...