Colocation

Optimaaliset infrastruktuurit Colocation-ratkaisuille

Colocation on tärkeä ja kasvava liiketoiminta-ala datakeskusten ylläpitäjille, erityisesti Internet- ja pilvitarjoajille. Kun asiakkaiden palvelimia käytetään palveluntarjoajan omissa datakeskuksissa, yrityksille tarjotaan parempi yhteys niiden tarvitsemiin Internet- ja pilviresursseihin. Asiakkaat säästyvät myös omien konesalien ja niihin liittyvien IT-infrastruktuurien ylläpidosta. Palvelinkeskuksissa tämä kokoonpano asettaa kuitenkin erityisen korkeat vaatimukset räkeille, virtalähteille, ilmastointilaitteille, verkkoyhteyksille, luotettavuudelle ja valvonnalle.

Colocation luo "win-win"-tilanteen konesalioperaattoreille ja heidän asiakkailleen

Monet yritykselle kuuluvat palvelimet ja tallennusjärjestelmät eivät sijaitse yrityksen omissa liiketiloissa. Sen sijaan ne ovat vieraana muualla – esimerkiksi pilvi- ja Internet-yhteyksiä tarjoavan etäviestintäyrityksen datakeskuksessa. Yrityksen IT-järjestelmiä käytetään tällöin fyysisesti toisessa toimipaikassa – tätä kutsutaan Colocation-palveluksi.

Colocation-ratkaisut ovat usein osa hybridipilvikonsepteja, joissa yritykset yhdistävät oman yksityisen pilvi-infrastruktuurinsa julkiseen pilveen. Asiakkaalle tämä konsepti tarjoaa useita etuja: järjestelmäsi ovat suoraan yhteydessä pilvi- tai Internet-tarjoajasi infrastruktuuriin ja verkkoelementteihin ja yritys voi säästää ne kustannukset, jotka muuten syntyisivät yrityksen omissa tiloissa toimivien ympäristöjen aktivoinnista ja käytöstä. Siksi Colocation-toiminta on nykyään tärkeä liiketoiminta-alue kaikenlaisten datakeskusten käyttäjille.

Konkreettiseen toteuttamiseen on erilaisia mahdollisuuksia: Niin sanotussa vähittäiskauppa- mallissa asiakas vuokraa pienehkön, rajoitetun osan datakeskuksesta – esimerkiksi hyllyn ulosvedettäviä yksiköitä tai kokonaisen hyllyn. Tukkukauppa-mallissa vuokrataan yleensä suurempia yksiköitä. Usein näitä yhdistetään muihin palveluluihin. Molemmissa tapauksissa datakeskuksen vastuulla on asettaa asiakkaan käytettäväksi virransyöttö,ilmastointi ja mahdollisesti monitorointi. Tämän lisäksi keskeisiin asioihin kuuluvat fyysinen turvallisuus ja IT-turvallisuus. Asiakkaiden vaatimuksista riippuen tämä voi ulottua jopa isännöityjen järjestelmien käyttämiseen niiden omilla suljetuilla palvelinkeskuksen alueilla ja niiden suojaamiseen monimutkaisilla kulunvalvontaominaisuuksilla. Colocation-tarjoajien on varmistettava ja todistettava asiakkailleen tarjoamansa turvallisuustaso vastaavilla teknisillä ratkaisuilla.

Colocation-ympäristöt edellyttävät pitkäjänteistä suunnittelua

Colocation-palveluissa käytettävät räkkijärjestelmät on suunniteltava erityisesti kyseisiä olosuhteita varten. Jos useat asiakkaat jakavat yhden palvelintelineen, suositellaan lokeroituja räkkejä. Yksittäisen asiakkaan omaan käyttöön riittävät sen sijaan tavanomaiset palvelin- ja verkkokaapit. Kummassakin tapauksessa yksityiskohdat ratkaisevat. Esimerkiksi räkkijärjestelmien nopea ja helppo asennus ja laajentaminen on välttämätöntä. Jotta räkin koko kapasiteetti olisi käytettävissä siihen asennettujen asiakasjärjestelmien käyttöön, korkeusyksiköitä ei saa käyttää kaapelien reititykseen, jäähdytykseen tai virransyöttöön. Lisäksi on oltava käytettävissä tarvittavat liitännät yleisiin ilmastointijärjestelmiin ja valvontaan. Koska tällaiset järjestelmät ovat pitkäaikainen investointi, ne on suunniteltava ja toteutettava pitkälle tulevaisuuteen.

Rittal tuntee ja täyttää kaikki Colocation-toiminnan vaatimukset

Monet palvelujen tarjoajat tekevät yhteistyötä Rittalin kanssa. Meidän ratkaisumme tarjoavat huippulaatua, maksimaalista käytettävyyttä, luotettavaa tuotantoa ja logistiikkaa sekä täyttävät kaikki asiaan liittyvät kansainväliset standardit. Koko RiMatrix-järjestelmä ja Colocation-käyttöön erikoistunut Compartment Rack -tuotelinja täyttävät ne korkeat vaatimukset, joita datakeskusten ylläpitäjät ja heidän asiakkaansa asettavat hyllyille Colocation-ratkaisulle.

Edge Computing

Edge Computingilla varustautuneena kohti digitaalista siirtymää

Edge Computing luo edellytykset reaaliaikasovelluksille ja teollisuus 4.0:lle. Monet toimialat ja yritykset hyötyvät jo tänään siitä, että Rittal asettaa tämän tehokkaan teknologian niiden käyttöön.

IT-kaappijärjestelmät

Osastoidut kaapit TS

Jaettu kaappi TS 8, jossa 2 tai 4 erillistä toiminta-aluetta.

Chindata

Tietokonekeskus vain seitsemässä kuukaudessa

Chindata Co. Ltd., yksi Kiinan suurimmista pilvi- ja Colocation-palvelujen tarjoajista, oli suuren haasteen edessä: sen oli mahdollisimman nopeasti implementoitava uusi tietokonekeskus, jolloin se valitsi Rittalin kumppanikseen konseptisuunnittelua ja...