Prosessiteollisuus

Moderneja ja tehokkaita menettelytapoja prosessiteollisuudessa

Prosessiteollisuutta leimaa vahva disruptiivisuus. Horjuvat raaka-aine- ja energiahinnat, raaka-aineiden epävarma saatavuus ja nousevat ympäristövaatimukset ovat haaste koko alalle. Oleellinen menestystekijä ovat siksi läpinäkyvät, tehokkaat ja kontrolloidut prosessit kaikilla yrityksen tasoilla.

Älykkäitä järjestelmäratkaisuja yhdestä ja samasta kädestä

Rittal tarjoaa kattavan ratkaisuportfolion kaikille teollisuussegmenteille niin tuotantoketjun alkupäähän, keskikohtaan kuin loppupäähänkin. Tehokkaan ja nykyaikaisen infrastruktuurin ja digitalisointiratkaisujen edut koskevat koko prosessiketjua louhinnasta kuljetuksen kautta työstöön.

  • Käyttämällä Rittal-ilmastointiratkaisuja saadaan jopa 75 prosenttia pienempi energiankulutus ja maksimaalinen joustavuus monijännitteisyyden ansiosta
  • Kehittelemällä normien mukaisia älykkään esineiden Internetin ratkaisuja koneiden ja laitteiden, kuten älykkäiden kytkentäkaapin valvonta-antureiden, verkottamiseksi
  • Tulevaisuuskelpoisten Smart Service -konseptien avulla laitteistojen käytettävyyden ja huollon tehokkuuden lisäämiseksi