Rahoitus

Digitalisaatio: Uusia mahdollisuuksia rahoitusalalle

Lohkoketjujen ja kryptovaluuttojen kaltaiset teknologiat asettavat rahoitusalalle uusia haasteita, mutta tarjoavat ennen muuta uusia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia suuremmalle tehokkuudelle ja turvallisuudelle. Rittalilla on hallussaan sopivat ratkaisut, jotka täyttävät rahoituslaitosten tarpeet, mitä tulee tietojen hallintaan ja turvallisuuteen.

Innovatiiviset teknologiat ja liikkuvat viestintämuodot, jotka seuraavat, siirtävät ja hyödyntävät suuria tietomääriä ja luovat siten uusia rakenteita ja prosesseja, avaavat mahtavia mahdollisuuksia rahoituslaitoksille, jotka haluavat laajentaa tarjousvalikoimaansa ja palvelujaan. Nettipankkitoiminnan ansiosta asiakkaat voivat suorittaa pankkiasiansa kaikkialla ja milloin tahansa, ja mitä tulee yritysasiakkaisin, rahoitusalan digitalisaatio mahdollistaa lisää uusia toimintavaihtoehtoja ja yritystoiminnan kenttiä. Pankeille syntyy uusia näkymiä siihen, mitä niiden yritysasiakkaat voivat tehdä pankiltaan saamallaan rahalla. Yksittäistapauksesta riippuen liiketoimeen liittyvä riski voidaan näin mahdollisesti arvioida paremmin. Pankit osallistuvat prosesseihin myös selvästi suoremmin.

Käytettävyys ja turvallisuus kirjoitetaan isolla

Uusien teknisten mahdollisuuksien ansiosta palvelujen saatavuus nousee. Pankkiasiakkaat odottavat voivansa asioida pankkiliikkeissään erilaisten jakelukanavien kautta, jolloin halutun kanavan valinnan on oltava vapaata ja kanavia tulee myös voida vaihtaa oman mielen mukaan. Tämä Omnichannel-periaate pyrkii verkottamaan kaikki kanavat niin, että vaihto kanavalta toiselle on aina mahdollista ja että asiakastyytyväisyys säilyy tai sitä jopa lisätään saumattomalla käytettävyydellä. Omnichannel-käytettävyys kuuluu siksi digitaalihaasteen suhteen yhteen tärkeimmistä rahoitussektorin strategisista raiteenvaihdoista.

Eräs trendi, joka muuttaa rahoitusalaa pitkäaikaisesti, on lohkoketju. Tämä uusi disruptiivinen teknologia mahdollistaa maailmanlaajuisen rekisterin, joka merkitsee omistussuhteet yksiselitteisesti ja jonka avulla arvoja voidaan tarvittaessa siirtää sekunneissa. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa esimerkiksi maksuliikenteessä täysin anonyymit liiketoimet käyttäjien välillä ilman keskitetyn finanssivälittäjän yhdistämistä. Jokainen liiketoimi kuuluu kaikkien osallistujien todistettavaksi ja dokumentoimaksi. Näin estetään jälkikäteinen manipulointi. Kryptovaluutat kuten Bitcoin ovat viime vuosina tosin tehneet lohkoketjuteknologian tunnetuksi, mutta se tarjoaa myös monissa muissa talouden haaroissa mahdollisuuksia ja potentiaalia. Niinpä lohkoketjua voidaan soveltaa esimerkiksi sähköisissä kaupankäyntijärjestelmissä, kuten pörssinjälkeisessä kaupassa. Lohkoketjun edelleenkehittelyyn kuuluvat myös ns. älykkäät sopimukset. Lohkot eivät tällöin sisällä ainoastaan yksinkertaisia rahoitustoimia, vaan kokonaisia arvopapereihin, kuten osakkeisiin, lainoihin, termiinikauppoihin ja luottoihin, liittyviä sopimuksia.

Jotta pankit ja rahoituslaitokset voivat käyttää näitä uusia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan käytettävyydeltään korkeatasoinen ja nykyaikainen infrastruktuuri, joka tarjoaa turvallisuutta käyttökatkojen varalta sekä mahdollisimman suurta kyberturvallisuutta. Rahoitusalan kasvava potentiaali merkitsee nimittäin myös lisää mahdollisuuksia hakkereille. Nykyaikaisen IT-turvallisuuden tulisi ensinnäkin selviytyä digitaalisen siirtymän haasteista, toisaalta myös luoda kestävä perusta jatkokehittelylle.

Universal-Investment: Data centre installed in record time

To meet new market requirements and reflect the asset management company’s dynamic growth, Universal-Investment created a new data centre at its site in Frankfurt in collaboration with project partner Canzler Ingenieure. The RiMatrix S from Rittal was selected for the modular data centre, which is a security room in itself, complete with a physical access control system. It also incorporates a protective shell that affords further protection against fire, water and smoke. In the event of a power outage, the UPS unit installed in RiMatrix S steps in first, before the in-house diesel generator starts to supply backup power to the entire building.

Rittal and German Edge Cloud provide IT security “Made in Germany”

Together with sister company German Edge Cloud, Rittal offers IT security solutions from a single source. This gives customers the ultimate in IT Security – for their operational technology (OT), for cloud services and for their applications. In addition, the two partners provide versatile cloud services from data centres located in Germany, which means data remains in Germany at all times during processing. The RiZone solution from Rittal bears the “Software Made in Germany” hallmark of the German Federal Association for Small and Medium-Sized Companies in the IT Industry (BITMi), which demonstrates that it meets the highest security requirements and benefits from ongoing development. The hallmark above all reflects the aspects of service, quality and future viability. Customer support and training teams speak German, the software was tested in German laboratories and further development of the solution is one of the contract stipulations. RiZone is a DCIM (Data Centre Infrastructure Management) solution for monitoring complex infrastructures.

Digitalisointi

Digitalisointi luo uusia liiketoimintamalleja teollisuudelle

Verkottunutta ja älykästä: Digitalisaatio ulottuu kaikille aloille.

Universal Investment

Datakeskus ennätysajassa

Yrityksen dynaaminen kasvu sai omaisuudenhallintayhtiö Universal-Investmentin muuttamaan uuteen paikkaan. Uudessa Frankfurt am Mainin toimipisteessä oli määrä rakentaa mm. uusi tietokonekeskus – projektisuunnitelmassa ajankäytön kannalta kriittisin...

IT-infrastruktuuri

RiMatrix S

Valmiiksi konfiguroitujen, täydellisten ja standardoitujen konesalimoduulien avulla säästät arvokasta suunnitteluaikaa, ja ne ovat saman tien käyttövalmiita.