IT-valvonta

CMC III - valvontajärjestelmä

Valvontajärjestelmä Computer Multi Control (CMC) on nykyisin olennainen osa IT-suojausta. Siitä on tullut olennainen osa fysikaalista IT-turvallisuutta, jonka avulla nykyaikaisia IT-infrastruktuureja voidaan käyttää turvallisesti ja optimoidusti.

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III Processing Unitit

Processing Unit on valvontajärjestelmä CMC III:n keskusyksikkö. Jopa 32/4 ulkoista anturia tai Can-Bus-liitäntäyksikköä voidaan yhdistää integroituihin antureihin. Yksiköt voidaan liittää...

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III ohjausyksiköt

Ohjausyksiköt ohjauskäskyjen suorittamiseen ja energianjakeluun/kuluttajien säätelyyn

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III anturit

Anturit toimintaympäristön olosuhteiden seurantaan

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III kulunvalvontajärjestelmät

Access-järjestelmät kulunvalvontaa varten

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III Automatic Door Opening

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III energiansyöttö

Teholähteet ja liitäntäkaapeli CMC III -komponenttien jännitesyöttöä varten.

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III lisävarusteet

Asennusyksiköt ja kaapeli CMC III:a varten.

CMC III - valvontajärjestelmä

CMC III redundantit hälytystavat

Tärkeiden hälytysten välittämiseen tekstiviesteinä tai suoraan paikalla näytölle.