CE-megfelelőség

Rittal üres kapcsolószekrény-ház CE-jelölés

Az üres kapcsolószekrény-házak a CE-jelölés vonatkozásában egy jelölési kötelezettséget előíró érvényes EU-irányelvhez, a 2006/95/EK kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvhez vannak rendelve a DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04 szerinti típusvizsgálat alapul vételével

További fontos irányelvek:
Gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv
2004/108/EK irányelv az elektromágneses összeférhetőségről

Különböző okok miatt a Rittal a múltban nem látta el CE-jelöléssel az üres kapcsolószekrény-házakat, bár beható vizsgálatokat végeztek a DIN EN 62208 szerint, amelyek a termékdokumentációkban és egyéb jóváhagyásokban is dokumentálva vannak.

A jelölést a típustáblák illesztése keretében fokozatosan minden házon elvégezzük, amely DIN EN 62208 szerinti típusvizsgált üres házként DIN EN 60439-1 szerinti kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációkhoz kerül felhasználásra. A megfelelőségi nyilatkozatok szükség esetén már a termékek végleges jelölése előtt rendelkezésre bocsáthatók, mivel a megfelelő vizsgálatok már a múltban megtörténtek.

Mivel a jelölés alapjául szolgáló szabvány nem érvényes olyan házakra, amelyek specifikus termékszabványok szerint készülnek (pl. elektronikus ház az IEC 60297 szerint, vagy információtechnikai berendezésekhez való ház), a jelenlegi állapot szerint csak a tipikus "ipari ház" kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációkhoz jelölés lehetséges.

 

CE-jelölés alapinformációk

Ez áll a háttérben

A CE-jelölés nem valamiféle tanúsítvány, amellyel a gyártó egy vizsgálóintézet felkérésével saját tetszése szerint igazolhatja terméke előnyös tulajdonságait.

Törvényesen előírt jelölésről van szó minden termékhez, amely megfelel az EU-irányelveknek.

A CE-jelölés elsődleges célja az EU-tagországok közti kereskedelmi akadályok megszüntetése. A CE-jelölés adminisztrációs jelölés, amely eredetileg nem a fogyasztó vagy a végfelhasználó számára készült. Arra szolgált, hogy felhívja a piacfelügyeleti szervek figyelmét arra, hogy az így megjelölt termék eleget tesz a műszaki harmonizálási irányelveknek, lényegében a biztonsági követelményeknek. „Műszaki útlevél”-nek tekinthető az érintett termékhez az Európai Gazdasági Közösség térségében.

A CE-jelöléshez az Európai Bizottság harmonizálási koncepciója és az Európai Szabvány ezzel kapcsolatos felértékelése nyújtja az alapot. Lényegében a meglevő országos előírások, szabványok és specifikációk kölcsönös elismeréséről van szó. A fogyasztók védelme (egészség, biztonság, a környezet megóvása) áll az előtérben.

CE-megfelelőség