Követelmények

A hosszú távú partnerség alapfeltételei

A globális piacokon elért sikereink és ügyfeleink elégedettsége különös mértékben függenek világszerte megtalálható szállítóink előzetes teljesítéseitől.

Eközben döntő jelentőségű a szállítási lánc teljesítési folyamatainak hatékonysága annak érdekében, hogy az egészen ügyfeleinkig terjedő szállítási láncban közösen elérjük a hatékonysági és minőségi optimumot.

Ennek során különös súlyt helyezünk a nyílt információcserére és együttműködési készségre partnereinkkel.

A tartós szállítói kapcsolat alapfeltételeként zavarmentes és rugalmas ellátást várunk el versenyképes árak és egyenletes minőség mellett.

 

Ezenkívül elvárjuk még a következőket:

 • Célköltségszámítás

  Költségek átláthatósága - Irányárak képzése - Gyártási koncepciók

  Az árképzés fontos eszköze a célárak alkalmazása, amelyeket optimális konstrukciós, gyártási, logisztikai, minőségi és igazgatási struktúrák alapján képezünk. Ezek a kalkulációk a meglévő struktúráktól teljesen elkülönítve készülnek (célköltségszámítás). Ide tartoznak a kedvező konstrukciós és gyártási koncepciók mellett többek között a megfelelő gépek és eljárások, valamint a karcsúsított gyártás és a teljes körű minőségirányítás alapelvei.

  A beszerzési irányárak képzésének célja a költségek átláthatóságának megteremtése. A szállítóinkkal folytatott nyílt vitában a Rittal és szállítóink által okozott költségnövelő tényezők kiküszöbölése, és ezáltal az optimális költségszint elérése a célunk. Ennek előfeltétele szállítóink azirányú készsége és képessége, hogy csapatban nyíltan megvitassa az adott és lehetséges költségstruktúrákat és új struktúrákat hozzon létre. Részünkről készek vagyunk hosszú távú kapcsolatokat kialakítani szállítóinkkal.

  Célunk: szállítóink világpiaci árszinten érjenek el nyereséget.

 • Minőség

  Tartós minőségképesség - Szigorú minőségtervezés - Tartós minőségfejlesztés - Hosszú távú megbízhatóság

  Bevonjuk szállítóinkat - partneri együttműködés a szállítók korai bevonásával és beszerzési irányárak képzésével. Így aktívan dolgozhatnak a nulla hibaszámú minőség elérésén.

  Ehhez szállítóinknak A-szállítónak kell lenniük, ill. az ahhoz szükséges potenciállal kell rendelkezniük. Hibafelismerés helyett a sorozat kezdetétől megelőző intézkedéseket várunk el a minőség biztosítása érdekében. Ehhez a szállítóknak előzetes minőségtervezést kell végezniük, amelyek konstrukciós és folyamat-FMEA-t, kísérlet- és vizsgálattervezést (minősítő és sorozatvizsgálatokhoz), valamint prototípusok mintavizsgálatát tartalmazza. Ezáltal időben felfedezhetők a gyenge pontok.

  Célunk: a munka minőségének további javítása. Ez fontos előfeltétel a minőséggel kapcsolatos hibás teljesítések szállítónál és Rittalnál felmerülő költségeinek csökkentéséhez.

  Optimális minőséget akarunk elérni a gyártóláncban. Ehhez tanácskozunk szállítóinkkal és egyeztetünk velük. Az ismételt vizsgálatokat kerülni kell.

  A minőségbiztosítási vizsgálatok (QSV) lehetővé teszik számunkra, hogy a Rittalnál eltekintsünk a beérkező áruk ellenőrzésétől.

  Szállítóink nagyfokú megbízhatósága és hibátlan szállítása a teljes logisztikai láncban lehetővé teszi készletek csökkentését és új logisztikai koncepciók bevezetését.

 • Fejlesztési szolgáltatások

  Szállítók korai bevonása - Szimultán tervezés - Fejlesztőcsapat - Projektirányítás - Költséggazdálkodás

  A szimultán tervezéssel szállítóinkat már a tervezési szakaszban bevonjuk termékeink fejlesztésébe. A szállítók korai bevonásának az a célja, hogy közösen, csapatban fejlesszük a termékeket és így elkerüljük a dupla munkát, valamint értékes kapacitásokat biztosítsunk.

  A szállító fejlesztő csapatunk tagja - rendelkezésre bocsátja speciális ismereteit, átvállalja a részletek megtervezését és a mintavizsgálatokat is, egészen a nullszériáig. Ugyanígy készek vagyunk a rendszerek beillesztése és a mezők viselkedése terén szerzett tapasztalatunkat rendelkezésre bocsátani. Hosszú távú szerződésekkel akarjuk biztosítani, hogy fejlesztő-szállítónk a sorozatot is szállítsa és ezzel teljes know-how-cserét érjünk el.

  Ez az új fejlesztési együttműködési forma az egy forrásból történő beszerzés következetes alkalmazását feltételezi. Alkatrészcsaládjainkhoz "stratégiai szállítókat" definiálunk, akikkel közösen óhajtjuk alakítani a jövőt. Az értékelésnél nem csak a költségszint mérvadó, hanem a minőségi, fejlesztési, logisztikai és innovációs teljesítmények is. Partneri együttműködésre törekszünk a kölcsönös kiszámíthatóság, nyíltság és őszinteség alapján.

  A szállítók korai bevonásával hozzá akarunk járulni a fejlesztési idők csökkentéséhez és jelentősen csökkenteni akarjuk az anyagköltségeket. Ehhez megfelelő szállítói struktúrákra van szükségünk. Szállítópartnereink képesek költséghatékonyabb fejlesztéseket kínálni folyamatképes eljárásokkal és tűrésekkel. Közösen akarjuk megteremteni az optimális költségstruktúrák alapjait, hogy ily módon érjük el az ügyfeleink által megszabott irányárakat.

 • Logisztika

  Készletek - áruáramlások - információs folyamatok optimalizálása

  A Rittalnál a gyártási struktúrák szállítóink gyártási folyamatainak és beszerzési logisztikájának rugalmassá tételét követelik meg. Célunk a gyártásellátás optimalizálása az alkatrészek szállító által történő, szereléssel szinkron szállításával, vagy gyártói leltárkezelés egyidejű készletminimalizálással a teljes szállítóláncban.

  Ennek alapját ügyféllehívásaink részletes és gyors egyeztetése képezi a Rittal készletekkel és szállítóink gyártási logisztikájával. Ezzel a heti szállítólehívásaink keretében történő széles hatókörű egyeztetéssel akarjuk szállítóinkat segíteni abban, hogy rugalmas gyártási struktúráik alkalmazásával további tételnagyságrend-optimalizálást és ezáltal a készletek csökkenését érjék el.

  Szervezésileg a szállítók és a Rittal közötti rövid döntési utakon jobb mennyiség és határidő szerinti árulehívás-tervezést és az adminisztratív költségek mindkét oldalon történő csökkenését akarjuk elérni.

 

Optimális előfeltételek

 • Optimális előfeltételekkel rendelkeznek azok a szállítók, akik...

  • a DIN EN ISO 9000 szerinti folyamatorientált együttműködéshez hozzá vannak szokva
  • DIN EN-ISO, VDA, ill. ISOTS tanúsítvánnyal rendelkeznek
  • beszerzési feltételeinket, valamint a minőségbiztosítási megállapodást (QSV) elfogadják
  • folyamatosan dolgoznak a saját folyamatok optimalizálásán
  • műszakilag kvalifikált és versenytudatos teljesítményajánlatot nyújtanak be
  • pozitívan állnak hozzá az esetleges együttműködéshez / a fejlesztési folyamatokba való bekapcsolódáshoz
  • műszaki kompetenciájukkal hozzájárulnak a gyártáshoz és a termékhez
  • aktívan és elkötelezetten közreműködnek a költséghatékony, gyártást segítő megoldások kidolgozásában
  • kifejezett innovációs hajlamot mutatnak
  • megbízhatóan betartják a szállítási határidőket és a szerződés terveit / kifejezett szállítási és szerződési hűséget tanúsítanak
  • határidő szerint és mindenekelőtt rugalmasan képesek reagálni igényeinkre
  • versenyképes teljesítményt nyújtanak globális gazdasági feltételek mellett
  • ügyfeleinkben az ő ügyfeleiket is látják
  • készek aláírni a szállítási szerződéseket és a bizalmassági megállapodásokat
  • készek folyamatosan ellenőrizni és optimalizálni a kommunikáció és a logisztikai együttműködés minőségét
  • érdekeltek egy hosszú távú, bizalmas partneri viszonyban és partnerként támogatnak / tanácsokkal látnak el
  • környezettudatosan gondolkodnak és környezetbarát megoldásokat kínálnak