Winkelwagen

NEMA-beschermklassen

National Electrical Manufacturers Association

De National Electrical Manufacturers Association (NEMA) is een organisatie in Washington, in de Verenigde Staten, die een serie technische standaards publiceert, maar zelf geen producten test of certificeert.

De hierna volgende NEMA-classificatie beschrijft in principe de bescherming van personen tegen het per ongeluk aanraken van componenten alsmede de bescherming van de behuizing tegen externe invloeden.

Beschermklasse Toelichting
NEMA 1 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil
NEMA 2 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil en druppelend water
NEMA 3 Buitenopstelling, beschermt tegen regen, natte sneeuw, hagel, sneeuw en door de wind meegevoerd stof; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming op de kast
NEMA 3R Buitenopstelling, beschermt tegen regen, natte sneeuw, hagel, sneeuw; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming op de kast
NEMA 3S Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen regen, natte sneeuw, hagel, sneeuw en door de wind meegevoerd stof; bovendien blijven externe mechanismen bedrijfsklaar ondanks ijsafzettingen
NEMA 4 Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen regen en door de wind meegevoerd stof, spatwater en straalwater; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door externe ijsvorming op de kast
NEMA 4X Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen regen en door de wind meegevoerd stof, spatwater en straalwater en corrosie; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door externe ijsvorming op de kast
NEMA 5 Binnenopstelling: beschermt tegen omlaagvallend vuil, zich afzettend vuil dat zich in de lucht bevindt, en druppelende, niet corrosieve vloeistoffen
NEMA 6 Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil, waterstralen en binnendringend water door regelmatige, tijdelijke onderdompeling tot een bepaalde diepte; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast
NEMA 6P Binnen- of buitenopstelling, beschermt tegen waterstralen en binnendringend water door langere onderdompeling tot een bepaalde diepte; biedt bovendien bescherming tegen beschadiging door ijsvorming aan de buitenzijde van de kast
NEMA 12 Binnenopstelling: beschermt tegen omlaagvallend vuil, opwervelend stof en druppelende, niet-corrosieve vloeistoffen.
NEMA 13 Binnenopstelling, beschermt tegen omlaagvallend vuil, spuitwater en olie en niet-corrosieve koelmiddelen

Meer informatie

Meer informatie over NEMA vindt u onder www.nema.org