Automatisering

Een nieuwe dimensie in automatisering

De huidige technische vooruitgang transformeert de industrie. Digitalisering en artificial intelligence tillen de automatisering naar een hogere niveau. Een enorme kans voor bedrijven om hun processen efficiënter en voordeliger te maken.

Efficiëntie als aanjager van innovatie

In tegenstelling tot de mechanisatie, waarbij machines zwaar lichamelijk werk vergemakkelijken of vervangen, verandert de moderne automatisering op een vergelijkbare manier de processen. Door de ontwikkeling van steeds slimmere sensoren en actoren worden machines steeds intelligenter. Automatiseringssystemen voeren daarbij steeds complexere taken uit. Virtuele prototypen en digital twins vormen een virtuele weergave van het fysieke product en maken gedurende de gehele levenscyclus deel uit van dit product. Hierdoor is het mogelijk om tijdrovende processen te vervangen door kostenbesparende geautomatiseerde oplossingen. Dit resulteert in een aanzienlijke toename van de efficiëntie. De centrale processen, zoals productiecontrole of procesbewaking, worden steeds meer uitgevoerd met behulp van softwareondersteunde procedures zoals ERP (Enterprise Resource Planning) en Smart Monitoring. Bovendien maken geavanceerde bewerkingstechnieken het mogelijk dat de betreffende machines zich aanpassen aan veranderende omgevingsomstandigheden en zichzelf zelfs optimaliseren. Met Industrie 4.0 zijn alle bedrijfsprocessen machinaal te aan te sturen – een ontwikkeling die gestaag doorgaat.

Er zijn diverse redenen te noemen voor deze ontwikkeling. Enerzijds wenst de klant steeds meer productvarianten in een steeds hogere kwaliteit en dat ook nog eens met kortere levertijden. Anderzijds zullen bedrijven met nieuwe technische systemen moeten reageren op het tekort aan geschoolde technici en de toenemende kostendruk in een sterke concurrerende markt. In het kader van deze uitdagingen vormen een hogere automatiseringsgraad, krachtigere systemen en flexibelere processen een toekomstbestendige oplossing. Vooral bedrijven in de elektrotechniek en automatisering, maar ook in de machinebouw investeren daarom in Automatiseringsoplossingen die een betere concurrentiepositie mogelijk maken.

Meer automatisering betekent meer kansen

De voordelen van geautomatiseerde systemen ten opzichte van analoge processen liggen daarbij niet alleen in een verhoogde productiviteit. Ook de kwaliteit van de producten is hoger. Bewerkingen worden sneller, preciezer en met minder fouten uitgevoerd. Voorheen tijdrovende werkmethoden op het gebied van materiaalbeheer, engineering en productie worden daarbij volledig geoptimaliseerd door geautomatiseerde processen. Bedrijven profiteren hier op verschillende manieren van. De personeelskosten dalen, levertijden zijn korter en inefficiënt routinewerk vervalt. Bovendien hoeven de medewerkers dankzij deze innovatieve bewerkingstechnieken geen zwaar lichamelijk of monotoon werk meer te doen. Zij worden dan voornamelijk ingezet voor de bewaking van de geautomatiseerde processen en hoeven alleen de niet-geautomatiseerde processtappen handmatig uit te voeren. Vooral bedrijven in de besturings- en paneelbouw kunnen hierdoor een aanzienlijke kostenbesparing realiseren. Met softwareoplossingen voor efficiënte engineering en een productassortiment dat voldoet aan de eisen voor bijzonder economische, verliesvrije productie, geeft Rittal actief vorm aan het nieuwe tijdperk van automatisering in de besturings- en paneelbouw.

Automatiseren met Rittal

Op basis van meer dan 50 jaar ervaring in de besturings- en kastenbouw heeft Rittal zijn portfolio rondom geautomatiseerde processtappen en bewerkingsmethoden gericht uitgebreid. Rittal Automation Systems levert alles wat de kastenbouw door automatisering eenvoudiger, sneller, nauwkeuriger en reproduceerbaar maakt. Dankzij de data die met behulp van Eplan-tools tijdens de engineering digitaal worden gegenereerd zijn de productieprocessen consistent te automatiseren. Als basis dient het virtuele prototype dat alle relevante gegevens bevat. In combinatie met de producten van Rittal Automation Systems waarborgt dit op elk punt van de workflow voor maximale efficiëntie in de besturingsbouw. Naast producten voor geautomatiseerde bewerking, montage en confectionering zijn er softwareoplossingen beschikbaar voor het ontwerpen en configureren van kasten. Efficiënte, digitaal consistente processen met oplossingen uit één hand. Dat is de manier waarop automatisering en productiviteitstoename in de toekomst succesvol zullen zijn.

Onze kwaliteit en betrouwbaarheid was altijd al hoog, maar met Rittal Automation Systems hebben wij dit naar een nog hoger niveau getild. Wat er ook gebeurt, wij zijn voorbereid op de toekomst.
Luc van Meer, Business Development Manager, Van Meer Industrial Services

Plenge

Snelle en geautomatiseerde bewerking van roestvaststaal

Met het nieuwe lasercentrum van Rittal Automation Systems kan Plenge bestellingen voor roestvaststalen kasten en behuizingen niet alleen gemakkelijker, maar ook veel sneller verwerken.

APEG

Perforex versnelt processen met twee derde

De geautomatiseerde bewerking van kasten met de Perforex van Rittal Automation Systems zorgt voor een volledige procesconsistentie.

Van Meer Industrial Services

Next Level paneelbouw met Rittal Automation Systems

Bij het Nederlandse bedrijf Van Meer Industrial Services zorgt een nieuwe digitale procesbesturing voor een geoptimaliseerde constructie, werkvoorbereiding en eindmontage.