Smart City

De intelligente stad is duurzaam en efficiënt

Daar waar een groot aantal mensen op een klein oppervlak samenleven, werken, verkeersmiddelen gebruiken en energie verbruiken, zijn efficiëntie en duurzaamheid geen kwestie van gemak meer, maar een dwingende noodzaak. Om aan deze eisen tegemoet te komen maken steden en gemeenten steeds vaker gebruik van Smart City-concepten.

Zo zorgen gekoppelde processen en sensoren ervoor dat het verkeer beter doorstroomt, mogelijkheden voor openbaar vervoer aantrekkelijker worden en de straatverlichting wordt geoptimaliseerd, dat gebouwen minder energie verbruiken en nog veel meer.

Bij de planning van een Smart City is het essentieel dat gemeentebesturen het totaaloverzicht behouden. Want de gewenste voordelen kunnen alleen tot uiting komen als alle afzonderlijke oplossingen samenwerken en perfect op elkaar zijn afgestemd. Een Smart City is daardoor een typisch voorbeeld van het gebruik van big data. Een grote hoeveelheid individuele gegevens moet op betrouwbare en snelle wijze worden verzameld, samengevoegd en geanalyseerd om vervolgens tot de juiste sturende maatregelen te leiden. En dat vereist een maximaal betrouwbare IT-infrastructuur.

In de gedigitaliseerde stad is alles met elkaar verbonden

Smart Cities vereisen moderne concepten voor verbinding en dataverwerking. De hoogste eisen worden hierbij gesteld aan gegevensbeveiliging en dataveiligheid. Rittal biedt alle IT-oplossingen die nodig zijn voor een veeleisende digitalisering en koppeling van de openbare infrastructuur. Onze beloften voor uw Smart City-project:

  • Door omvangrijke oplossingen van Rittal voor IT-infrastructuren – van een enkel netwerkrack tot completen computerruimten
  • Door Rittal IT-Cooling-oplossingen voor elke koelbehoefte. Daarbij staan veiligheid en efficiëntie op de voorgrond

Songdo

Smart city in Korea

Zogenaamde smart cities, d.w.z. met elkaar verbonden en hoogtechnologische leefruimten, zijn bedoeld om het leven en werken te verbeteren en tegelijk duurzamer te maken. Zo'n infrastructuur is bijvoorbeeld te vinden in een nieuwe wijk van de...

Schweizerische Südostbahn AG

Toekomstbestendige computerruimte voor extreme beschikbaarheid

De stiptheid van de treinen heeft de hoogste prioriteit voor Schweizerische Südostbahn. Hiervoor is een absoluut betrouwbaar functionerende IT onontbeerlijk.

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland ontsluit vaarwegen met Rittal

De provincie Zuid-Holland beheert en beveiligt 78 bruggen en sluizen in het Zuid-Hollandse waterwegennet. Voor de bediening van de waterbouwkundige constructies, bijvoorbeeld voor het openen en sluiten van de bruggen en sluizen voor de doorvaart van...